'Die onderwaardering voor het werk dat huismoeders verzetten, blijft als een soort stigma aan me kleven'

Standpunten Feminisme Persoonlijk verhaal onbetaalde zorg
margot.cattersel@femma.be - 17/08/2023
7 comments
Groepscoach Cil is niet akkoord met de uitspraken van minister Van Quickenborne

Cil Van Ostaeyen is groepscoach bij Femma. Maar daarvoor was ze lange tijd huismoeder. 15 jaar lang werkte ze dag in en dag uit voor haar gezin en haar omgeving. De uitspraak van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne voelde voor haar als een slag in het gezicht.

‘Wat mij het meeste kwetst in dit verhaal is dat heel veel mensen het eens zijn met het idee dat zorgen voor kinderen niet werken is’, zucht Cil. ‘Ik word nog regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van de periode dat ik thuis ben gebleven. De onderwaardering voor het werk dat huismoeders verzetten, voel ik nog steeds. Het blijft als een soort stigma aan me plakken.’

'De onderwaardering voor het werk dat huismoeders verzetten, voel ik nog steeds. Het blijft als een soort stigma aan me plakken.’

‘Ik vind dat mijn periode thuis zéér waardevol was! Niet enkel zorgde ik voor mijn gezin maar ik zette mij ook op andere vlakken in voor de maatschappij. Ik was diegene die lees- en zwemmoeder kon zijn, ik deed vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel en bij Femma … Door de vele vooroordelen en de reacties die ik kreeg, twijfelde ik soms over mijn bijdrage aan de maatschappij. Dan dacht ik dat ik niets betekende voor de samenleving.’

‘Dat gevoel werd mij sterk aangepraat door anderen. Zelfs door de mensen die het dichtst bij mij stonden. Ik herinner me nog dat mijn moeder hier op een dag aankwam terwijl mijn man aan het poetsen was. Ik kreeg een uitbrander van haar: hoe durfde ik mijn man te laten poetsen terwijl ik een hele dag thuis was en niet werkte? Alsof ik een hele dag zat te niksen … Zo’n situaties zorgden ervoor dat ik me als huismoeder helemaal niet gewaardeerd voelde.’

'De bijdrage van de huismoeder is van onschatbare waarde. Dat valt niet in centen uit te drukken.'

‘Dat die 15 jaar die ik gewerkt heb als huisvrouw niet gewaardeerd wordt, voel ik ook financieel. Terwijl de meesten van mijn leeftijdsgenoten stilaan op pensioen gaan, moet ik nog jaren werken. En dan nog zal mijn pensioen erg laag liggen. Ik weet niet of huisvrouwen betaald moeten worden voor hun arbeid. Maar ik vind wel dat er zeker een betere verdeling moet komen in de huishoudelijke taken en de zorgtaken. Het zijn nog steeds vrouwen die de meeste van deze taken opnemen, en de gevolgen daarvan - zeker op financieel maar ook op sociaal vlak - dragen ze nog lang mee.’

‘Ik vind het dan ook ontzettend jammer dat een minister zich zo negatief uitlaat over huismoeders. De bijdrage van de huismoeder is van onschatbare waarde. Dat valt niet in centen uit te drukken. Erg dat Van Quickenborne denkt dat dat gelijk staat aan leven op kosten van de maatschappij. Die visie is erg kortzichtig en bevestigt ook enkel de stereotypen nog meer.’

Ook als organisatie waren we bij Femma geraakt door de uitspraak van minister Van Quickenborne. Femma pleit al jaren voor maatschappelijke erkenning, waardering en een gelijke verdeling van onbetaalde zorg. 

 

Femma eist dan ook:

 • Erkenning omdat bijna 60% van de totale arbeid die we in België verrichten onbetaalde zorg is. Dat maakt onbetaalde zorg tot de grootste sector van onze economie. Groter dan alle sectoren van betaald werk opgeteld. Maar economische modellen en ons sociaal beleid brengen dit amper in rekening alsof onbetaalde zorg niet schaars is en we er oneindig een beroep op kunnen doen. Dit is niet duurzaam.  
 • Waardering omdat onbetaalde zorg het kloppend hart vormt van onze samenleving. Zonder valt de maatschappij stil. In tegenstelling tot betaalde arbeid is er aan onbetaalde zorg geen inkomen, sociale status of macht verbonden. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd. De onderwaardering van zorg zet zich door wanneer zorg een betaalde job wordt: de lage lonen en zware werkomstandigheden van schoonmaakpersoneel en kinderbegeleiders spreken voor zich. Dit is onrechtvaardig.  
 • Gelijke verdeling omdat vrouwen in België gemiddeld 9,5 uren per week meer spenderen aan huishoudelijke taken en kindzorg dan mannen. Ze dragen vaak ook de mentale last om huishouden en zorg te organiseren. Deze erg ongelijke verdeling van zorg, in combinatie met de bovengenoemde onderwaardering, brengt vrouwen in een kwetsbare positie. Dit vreet aan hun welzijn en aan hun welvaart. Bovendien zien we ook diepe ongelijkheid tussen vrouwen. Vrouwen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, omwille van geloof, migratieachtergrond en scholing, worden vaker richting ondergewaardeerde zorgberoepen of onbetaalde zorg geduwd. Zij nemen dus de zorg over van vrouwen in een financieel sterkere positie, terwijl ze zelf uitgeput achterblijven. Dit is niet solidair.  

 

Wat zijn onze concrete voorstellen?  

 • Erken onbetaalde zorg door haar mee te nemen in de evaluatie van onze sociale vooruitgang als maatschappij. 
  • Meten is weten! Maak onbetaalde zorg zichtbaar door relevante indicatoren te ontwikkelen en te monitoren die de omvang en de verdeling van onbetaalde zorg in kaart brengen. De BOA-quote, die gebaseerd is op tijdsbestedingsonderzoek, kan hiertoe inspiratie bieden. De BOA-quote is een indicator die de verhouding tussen het volume van betaalde en onbetaalde arbeid weergeeft.  
  • Voer een actief beleid dat Elders Verworven Competenties (EVC’s) beter erkent en promoot. EVC’s staat voor ervaring en kennis die je in de praktijk opdeed, maar waar je geen diploma voor hebt. Want ook door onbetaalde zorg te verlenen, oefen je vaardigheden en doe je kennis op die nuttig zijn bij het uitoefenen van een betaalde job.  
 • Bied voldoende ondersteuning zodat iedereen onbetaalde zorg op een kwaliteitsvolle manier kan combineren met andere tijdsbestedingen. 
  • Voorzie voldoende, kwaliteitsvolle en laagdrempelige publieke diensten zoals kinderopvang, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Dit versterkt vooral vrouwen omdat zij de meeste zorg opnemen, zowel voor kinderen als ouderen.  
  • Bouw degelijk vergoede, flexibele en laagdrempelige zorgverloven uit die een gelijke opname tussen mannen en vrouwen stimuleren 
  • Voorzie structureel meer tijd voor onbetaalde zorg door de norm voor voltijds werken te verlagen.  
 • Voer een actief beleid dat inzet op niet-stereotiepe beeldvorming van vrouwen en mannen. 

Meer weten over onbetaalde arbeid? Je kan hier alles lezen over onze campagne! Ben je ook voor gelijke porties? Zet dan zeker ook je handtekening!

Nadia schreef 8 maanden geleden

Czy po upadłości konsumenckiej anulują się długi?

Thanks for sharing your thoughts about Gdzie sprawdzic upadłość?.

Regards Jak długo trwa Upadłość konsumencka bez majątku?

Sofie schreef 8 maanden geleden

Ik ben al 20 jaar huisvrouw. Mijn kinderen zijn nu 19 jaar, 17 jaar en 14 jaar. één van mijn kinderen heeft ASS + een matige mentale beperking.

Inge Tytgat schreef 8 maanden geleden

Ik was verbijsterd.

Vrouwenemancipatie heeft haar doel voorbij geschoten. Ik wilde geen gelijkheid. Ik wilde gelijkwaardigheid.
Een vrouw is geen man en een man geen vrouw en een moeder is een moeder zoals een vader een vader is. En het mag van mij ook tussenin zijn zolang kinderen omringd worden met de grootste zorg en met rolmodellen. En ja, volgens mij is het kerngezin in de meeste gevallen de beste plaats om groot te worden.

Nu wordt alles uitbesteed: de was, het huishouden, de opvoeding van de kinderen.
Straks hebben we sexrobots en baarmoederrobots.

Kinderen zijn ‘werk’ of ‘dingen’.

Verbinden? Hoe doe je dat? Zeker niet met zo n opmerkingen te maken en volgens mij zeker ook niet door je kinderen iedere dag uit te besteden, waarmee ik niet heb gezegd dat onthaalmoeders hun werk niet doen. Integendeel, ik heb groot respect. En ik wil hiermee ook niet zeggen dat ouders die hun kinderen uitbesteden, slechte ouders zijn. Soms is het financieel bovendien onmogelijk om ‘thuis te blijven’.

Dat ouders die thuis blijven betere ouders zijn? Dat heb ik ook niet gezegd, maar als ouder krijgen ze meer ervaring in van alles.. Het is toch ook zo dat een secretaresse of een arbeider of een leraar of een poetshulp of een dokter of … die meer ervaring hebben, de zaken dikwijls beter kunnen of althans hun ervaring kunnen inzetten. . En inderdaad soms heb je van die natuurtalenten…secretaresses, arbeiders, leraars, poetshulpen, die als het ware ervoor geboren zijn of heel snel oppikken en soms gewoon echt beter zijn.

Het kan zijn dat je weinig waarde hecht aan de ervaring die je als ouder opdoet: organiseren, geduld hebben, flexibel zijn maar ook standvastig, verzorgen, … maar waarom word je dan ouder? Als het kind al uitbesteed wordt en je bovendien geen waarde hecht aan wat het ouderschap bijbrengt of met zich meebrengt…waarover gaat het dan nog eigenlijk?

Willen, willen, willen… ? Ik WIL een kind, maar ik heb geen tijd. Geen probleem : besteed het uit. ?? ?

En de meerwaarde voor de maatschappij…is dat al berekend? Berekend? Wat een woord he. Een kind is zoveel waard, ervoor zorgen brengt zoveel op of kost zoveel.

Dit gaat over mensen, niet over cijfers. Of ja zoiets zeggen in een consumptie maatschappij is hetzelfde als vloeken in de kerk zeker?

Pfff. We zijn verdwaald. Heel erg verdwaald.

Inge

Suzy schreef 8 maanden geleden

Ik ben ook erg aangedaan van de uitspraken van minister Van Quickenborne. Ook ik ben jaren huismoeder geweest, en ja ik heb ook het gevoel dat de mensen denken dat je godganse dagen gewoon thuis zit te niksen.
Ik heb mijn 2 eigen kinderen opgevoed, de 2 kindjes van mijn schoonzus zijn niet naar de opvang gemoeten, die konden ook bij mij terecht, ik was leesmama, ging helpen bij het aan- en uitkleden voor het zwemmen op school, zat in het oudercomité, ging helpen bij de atletiekclub toen de kinderen daar lid van werden, vervoerde elke week kinderen, ook die van anderen, mee naar de wedstrijden. Elke dag stond er vers gemaakt eten op tafel. Later kwam de zorg er dan bij voor de ouders en schoonouders, boodschappen doen, poetsen. Ben ook vrijwilliger geweest in het vaccinatiecentrum en nu in het rusthuis, allemaal onbetaald, ik hoef daar ook niets voor, maar de opmerking van de minister is bij mij toch in het verkeerde keelgat geschoten. Ik weet niet of hij zelf kinderen heeft en of zij hobby,s hebben, ik hoop in dat geval dat de ouders die voor zijn kinderen leesmama of iets anders zijn dit niet lezen

Pascale schreef 7 maanden 2 weken geleden

Als werkende mama ben ik een paar keer noodgedwongen thuis gebleven, vooral even een tijdje toen mijn jongste en tweede kindje geboren was. Ik had even geen werk en de kinderopvang was toen al veel te duur om gewoon halftijds te werken.
Ik vind het jammer dat zoveel mensen in onze maatschappij zich zo laten meeslepen door de overwegend mannelijke ingesteldheid dat het werk in het huishouden en de opvoeding van kinderen toch meestal een vrouwelijke taak is en dus zeker onbetaald moet blijven. Als ik voor de uren die in mijn huishouden en de opvoeding van mijn kinderen zou betaald zijn geweest, zou ik nu miljonair zijn, net zoals al die andere vrouwen die bewust minder gaan werken of zelfs (even) niet gaan werken omwille van hun kinderen. Mijn moeder is thuis gebleven met 2 kinderen, terwijl mijn wijlen vader zich maar bleef opwerken. Hoeveel mannen vergeten niet dat ze hun carrières opgebouwd hebben en dat ook vrouwen zich daarvoor opgeofferd hebben? Hoeveel mannen denken ze dat iets bereikt hebben omdat ze een ronkende titel en een fantastisch loon hebben, maar vergeten dat hun vrouwen ook daartoe bijgedragen hebben? Hoeveel mannen hebben later in hun leven spijt dat ze hun kinderen niet hebben zien opgroeien of samen meer hen ondernomen? Dus, mr. Van Quickenborne, wanneer krijg ik mijn achterstallig loon van de voorbije 30 jaar? Ik verzeker u dat ik niet voor het minimumloon, want ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook nog steeds niet bijgewerkt. Hebt u daar misschien ook een oplossing voor?

Marijs schreef 7 maanden 2 weken geleden

Onze minister is een mooi voorbeeld van dedain tegenover vrouwen die zogezegd op kap van de maatschappij niksen. Meestal onderbetaald, vergeet hij te zeggen, en ondergewaardeerd. Zijn plasincident zegt veel: ik stel voor dat hij de plaats inneemt van een alleenstaande moeder of van een thuiswerkende moeder met gehandicapte kids enz. Onze politici zijn overbetaald, vaak onbekwaam en maken mij verschrikkelijk boos, omdat zij de echte profiteurs zijn.

Rita De Ridder schreef 7 maanden 1 week geleden

Ik ben zelf ook vanaf de geboorte van ons eerste kind thuis gebleven. We hebben 2 zonen en een dochter.
Toen de kosten voor de schoolrekeningen en de hobby's zo hoog opliepen ben ik gestart als onthaalmoeder, betaald via een kleine onkosten vergoeding, zonder opbouw van pensioenrechten.
Twaalf jaar lang heb ik gezorgd voor meer dan 100 verschillende kinderen. Daarna zorgde ik voor ouders en schoonouders.
Ik heb allerlei vrijwilligerswerk gedaan en doe dat nu nog met veel plezier.
Ik ben dan ook ten zeerste verontwaardigd over de uitspraak van de minister Van Quickenborne. Ik denk dat een huismoeder helemaal niets gekost heeft aan de maatschappij. Ik heb slechts één maal zwangerschapsverlof ontvangen, heb nooit een ziektevergoeding ontvangen, heb zelf geen pensioen omdat het bedrag te klein was zodat een familiepensioen aangewezen was..
Een huismoeder wordt hier voorgesteld als iemand die de hele dag niets hoeft te doen. Wel, ik heb heel hard gewerkt, misschien wel veel harder dan iemand die uit werken ging, maar blijkbaar telt dit niet mee.
Als je maar één inkomen hebt dan worden de meeste taken zoals schilderen, renoveren, enz. door eigen krachten gedaan ipv dat deze worden uitbesteed.
Moesten er meer moeders voor hun kinderen kunnen zorgen ( meer financiële ondersteuning ) dan waren er veel minder problemen voor de kinderopvang. Misschien nog een voorstel voor een volgende regering: geef ouders de kans om voor hun eigen kinderen te zorgen ( eventueel deeltijds ) en maak dat mogelijk door financieel bij te springen.
Hopelijk wordt er in de toekomst meer aandacht gegeven aan de opgroeiende kinderen.
Kinderen zijn de toekomst !!!!!

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Dit vind je misschien ook boeiend