Bestuur

Femma is een organisatie die transparantie hoog in het vaandel draagt. Wij zijn een vzw, dus leggen verantwoording af aan een Bestuursorgaan en een Algemene vergadering. Dit zijn allemaal vrijwilligers. 

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van elke dag. 

De Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan en Dagelijks Bestuur worden elke 5 jaar opnieuw samengesteld. 

Sinds 2021 hebben we ook een Vrijwilligersraad die de participatie van onze lokale vrijwilligers in de organisatie verhoogt. 

 

Lees hier onze statuten

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 17 leden

  • Alle leden van ons Bestuursorgaan,
  • aangevuld met 8 personen die zich op de een of andere manier verbonden voelen met de missie en visie van Femma.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden bepaald in de statuten.  De Algemene Vergadering waakt over de financiële gezondheid en de strategische koers van Femma.

Bestuursorgaan van Femma

Deze wordt aangesteld door de Algemene vergadering uit haar leden en kiest uit haar leden ook een voorzitter en medevoorzitter. 

 

De Raad van bestuur bepaalt de strategische koers van de organisatie, stelt het Dagelijks Bestuur aan, bepaalt de lidmaatschapsbijdrage enzovoort.

 

Om dat te doen, overlegt ze 7 keer per jaar, offline en online. 

 

 

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de algemeen voorzitter, de medevoorzitter, de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur.
 

Het dagelijks bestuur voert het dagelijks beleid van Femma en voert de besluiten van het Bestuursorgaan uit. Het verzekert de coördinatie van de werking van de diensten, kan directeurs, de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur aanstellen en ontslaan.

De Vrijwilligersraad

Vrijwilligers zijn het kapitaal van Femma.  Deze vrouwen geven de werking vorming door in lokale netwerken vanuit hun persoonlijke goesting in verbinding gaan met anderen, voor zichzelf en voor vrouwen in hun omgeving.

 

Om nog beter zorg te dragen voor al deze geëngageerde vrouwen werd de Vrijwilligersraad opgericht.  De Vrijwilligersraad verhoogt de participatie van onze lokale vrijwilligers in de organisatie.  Zij geeft advies én formuleert ook zelf voorstellen om de ondersteuning van de vele vrijwilligers binnen onze organisatie te verbeteren