Over Femma

Femma-Wereldvrouwen

Onze missie

Femma maakt een wereld waar iedereen zich vrij voelt, en evenwicht vindt tussen werken, zorgen en tijd voor zichzelf. In onze vrouwennetwerken dagen we elkaar uit om bewust tijd te maken voor vrije tijd. We halen er kracht uit in verbinding met onszelf en met anderen. Samen kijken we kritisch naar de wereld, maken we een vuist tegen onrecht en ontwerpen we een nieuwe samenleving. Hier hebben we recht op! Allemaal.

Ons DNA

Femma is feministe en creatief. Femma staat voor passie, verbinden en daadkracht. Deze kerneigenschappen ademen vrijwilligers en medewerkers uit in alles wat ze doen.

Ons waardenkompas.

Solidair, duurzaam, rechtvaardig.

Femma is...

Femma is
creatief

Creativiteit is ons handelsmerk. Creativiteit is verbinden, zowel met jezelf als met elkaar. Creativiteit is rebels durven zijn en uitdagen binnen wat kan en mag. Creativiteit is een uitnodiging tot persoonlijke en maatschappelijke verandering.

Femma is
passie

Passie is liefde voor de vrouwen die we ontmoeten. Passie is vuur voor gelijke rechten. Passie is aanstekelijk: het zet je in beweging.

Femma is
feministe

Feminisme is de vrijheid om zelf te beslissen hoe je jouw leven invult, vrij van stereotypen en verwachtingen van anderen.
Feminisme is gelijkheid van rechten en kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of financiële situatie.  
Feminisme is maatschappelijke drempels wegwerken en individuen versterken.
Feminisme is solidair zijn met elkaars strijd.

Femma is
daadkracht

Daadkracht is een evenwicht bereiken tussen denken, voelen en doen. Daadkracht is al doende leren. Daadkracht is initiatief nemen en vooruitgaan.

Femma is 
verbinding

Verbinding is samen een droom delen. Verbinding is ergens bij horen. Verbinding is elkaar sterker maken.

Lees door onze geschiedenis

In 2020 bestond Femma 100 jaar. Dat is een stevig fundament waarop we elke dag verder werken om de positie van vrouwen te versterken op alle mogelijke manieren. In die 100 jaar waren er verschillende hoogtepunten. 

Wie bestuurt onze organisatie?

Femma is een vzw, een vereniging die geen winst nastreeft, en moet daarom een Algemene vergadering en een Bestuursorgaan samenstellen. Daarnaast heeft Femma ook een Dagelijks bestuur. Deze drie groepen bestaan uit vrijwilligers en hebben elk een eigen opdracht.

Ons engagement voor kwetsbare groepen

Naast onze klassieke lokale netwerken hebben we ook oog voor vrouwen in een kwetsbare positie. In Brussel zorgt Femma Quartier voor projecten en groepen die gericht zijn op het versterken van maatschappelijk kwetsbare vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, verenigd op wijkniveau. Met Tijd voor geven we vrouwen in een socio-economische kwetsbare positie vrije tijd en me-time.

 

Contacteer ons

Femma is er voor jou! Je kan ons op op verschillende manieren volgen en contacteren. We proberen je steeds zo snel mogelijk een antwoord te bieden of vooruit te helpen.