Ons engagement

Engagement en solidariteit liggen in het hart van ons bewegingswerk. We gaan aan de slag met vrouwen die zich in een socio-economisch kwetsbare positie bevinden of proberen hen in specifieke contexten deel te laten nemen aan het verenigingsleven. Momenteel vertaalt dat engagement zich in twee projecten: Femma Quartier en Tijd voor mij.

femma-quartier

Femma Quartier

Femma Quartier zorgt voor projecten en groepen in Brussel die gericht zijn op het empoweren van maatschappelijk kwetsbare vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, verenigd op wijkniveau.

tijd-voor-mij-femma

Tijd voor mij

Het project Tijd voor Mij ligt in het hart van ons bewegingswerk. We gaan aan de slag met vrouwen die zich in een socio-economisch kwetsbare positie bevinden. Onze coaches geven alle vrouwen een kostbaar goed: vrije tijd en me-time.