Ons engagement

Engagement en solidariteit liggen in het hart van ons bewegingswerk. We gaan aan de slag met vrouwen die zich in een socio-economisch kwetsbare positie bevinden of proberen hen in specifieke contexten deel te laten nemen aan het verenigingsleven. Momenteel vertaalt dat engagement zich in twee projecten: Femma Quartier en Tijd voor mij.

femma-quartier

Femma Quartier

Femma Quartier zorgt voor projecten en groepen in Brussel die gericht zijn op het empoweren van maatschappelijk kwetsbare vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, verenigd op wijkniveau.

Tijd voor mij

Het project Tijd voor Mij ligt in het hart van ons bewegingswerk. We gaan aan de slag met vrouwen die zich in een socio-economisch kwetsbare positie bevinden. Onze coaches geven alle vrouwen een kostbaar goed: vrije tijd en me-time. 

Menstruatiearmoede

Menstruatie-armoede

Menstruatiearmoede is spijtig genoeg nog steeds een taboe. Femma organiseert verschillende sensibiliserende workshops om vrouwen te empoweren om zelf het taboe hierrond te doorbreken.  
Meewerken of meer weten?