Mantelzorgers: hoe doen ze het?

20/06/2022
Mantelzorgers-hoe-doen-ze-het

Meer dan de helft van alle Vlamingen ouder dan 18 jaar zorgt geregeld voor iemand die omwille van ouderdom, een ziekte of beperking extra hulp nodig heeft. Sommigen doen dat voltijds, anderen rennen heen en weer om gezin, werk en mantelzorg te combineren. Eén vraag wordt hen geregeld gesteld: hoe doen ze het allemaal?

Eerst en vooral: wanneer ben je mantelzorger?
Zorg je regelmatig voor een naaste die - omwille van ouderdom, een ziekte of beperking - extra hulp nodig heeft, dan ben je een mantelzorger. Of je nu geregistreerd bent of niet. Sommigen staan voltijds in voor de zorg, anderen combineren mantelzorg met betaald werk, en de zorg voor hun eigen gezin.

Wist je dat ….

  • bijna 60% van de Vlaamse mantelzorgers vrouw is?
  • 1 op de 5 studenten in België mantelzorger is?
  • 24% van de vrouwelijke mantelzorgers niet kan werken door de mantelzorg?

Mantelzorgers kunnen vaak niet werken
Mantelzorgers hebben dikwijls minder tijd om betaalde arbeid op te nemen. Ook hier gaat het vaker om vrouwen die noodgedwongen stoppen met werken. Maar ook andere factoren spelen een rol: zo geven mantelzorgers met een migratieachtergrond bijna twee keer zo vaak hun betaald werk op. En ook de aanwezigheid van kinderen, het samenwonen met de hulpbehoevende en zware intensieve zorg speelt een rol. Mantelzorgers moeten ook vaker deeltijds werken, wat het risico op armoede vergroot.

Waarom blijven werken zo belangrijk is voor mantelzorgers
Maar blijven werken heeft een positief effect op mantelzorgers. Het gaat overbelasting tegen - omdat buitenshuis werken sociaal isolement voorkomt – en het is goed voor het gemoed. Bovendien zijn werkende mantelzorgers financieel minder kwetsbaar.

Daarom ijvert Femma Wereldvrouwen voor:

  • flexibele werktijden en -plaatsen voor werkende mantelzorgers;
  • een bedrijfscultuur waarin mantelzorg als normaal gezien wordt, zowel voor mannen als vrouwen;
  • een 30-uren werkweek. Zo kunnen mantelzorgers werk, zorg en privé beter combineren zonder hier financieel de dupe van te zijn;
  • het blijven behouden van hun rechten voor de sociale zekerheid voor mantelzorgers die hun betaald werk terugschroeven of stopzetten;
  • en het optrekken van de uitkeringen voor werkloosheid, ziekte en invaliditeit en pensioen.

 

Vind hier een lijst met alle organisaties in Brussel en Vlaanderen voor mantelzorgers.

Dit vind je misschien ook boeiend