Privacyverklaring

We hechten belang aan uw privacy. Daarom willen we u op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese Privacywetgeving van 25 mei 2018. Ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Bewaren van gegevens

Als u een lid bent van Femma bewaren we uw gegevens in onze databank. Het gaat over volgende gegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon/gsm, geslacht, mailgegevens, eventuele interesses als u die zelf aangeeft en bankrekeningnummer als u een bestelling plaatst.

Onze databank bestaat uit een intern registratiesysteem, enkel toegankelijk voor personeel, en een externe internettool (Webwijzer) om de vrijwilligers een zicht te geven op hun leden en om de oranisatie van hun plaatselijke Femmawerking mogelijk te maken.

Als u geen lid bent van Femma vragen wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen.
Van Femmagroepen houden we extra het rekeningnummer bij. Dit moet ons toelaten subsidies en rekeningen te betalen of facturen uit te sturen.

Bent u een lesgever van Femma, dan verwijzen we u graag door naar de privacyverklaring voor lesgevers.

Wij doen dit om de werking van Femma en de Femmavrouwenreizen te kunnen organiseren, om u op de hoogte te houden van onze standpunten en nieuwtjes, om u te kunnen contacteren indien nodig, om u ons magazine te kunnen toesturen, om u - als u vrijwilliger bent - organisatorische info te kunnen bezorgen, om leeftijdsanalyses te kunnen maken, om u een snelle service te kunnen bieden met onze webshop, om u te verzekeren, om u een bedankje of een wens te kunnen zenden, om u op de hoogte te brengen van promoties, om u in contact te brengen met medereizigers, enz.

Foto's en beeldmateriaal

Voor foto- en beeldmateriaal nemen we de nodige voorzichtigheid in acht. Individuele foto’s en beelden nemen én gebruiken we enkel mits toestemming. Voor het gebruik van groeps- en sfeerfoto’s en filmpjes vragen we eveneens toestemming.

Inzage en aanpassing

We bewaren uw gegevens, zoals boven vermeld, tot 5 jaar na stopzetting van uw lidmaatschap.

Iedereen van wie wij gegevens verzamelen, heeft recht op inzage en kopie, recht op aanpassing van de gegevens, recht op verwijderen of onmiddellijke stopzetting van de gegevens, en recht op intrekken van de toestemming (als die gegeven werd).
Neem hiervoor contact met leden@femma.be of via de contactpersoon van de plaatselijke Femmagroep (zie https://www.femma.be/nl/vriendinnen-in-de-buurt).

Verwerking

Het Femmapersoneel verwerkt uw gegevens en houdt ze up-to-date. Zij zijn door middel van hun contract en het arbeidsreglement gebonden aan de regels van de Europese Privacywetgeving. Zij verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.
Femma heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Femma geeft nooit gegevens door aan derden, tenzij er met hen een contract afgesloten wordt voor een concrete opdracht of samenwerking die kadert in de Femmawerking of de Femmavrouwenreizen.

Privacyverklaring van onze groepen

Onze plaatselijke Femmagroep bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank van Femma vzw, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Brussel. Op basis van deze databank kunnen Excellijsten getrokken worden om de vrijwilligers toe te laten de plaatselijke werking te organiseren. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard.

 

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen we je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk na de activiteit.

 

Ben je geïnteresseerd in onze werking en gaf je je uitdrukkelijke toestemming om op de hoogte gehouden te worden? Ook dan bewaren we je gegevens in een apart, beveiligd bestand tot maximum 5  jaar nadat je je toestemming gaf.

 

Je gegevens worden enkel gebruikt om de plaatselijke Femmawerking te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, een eventuele extra afgesloten verzekering, enz. Wij geven geen gegevens door aan externen.

 

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan leden@femma.be (Femma vzw) of via jouw plaatselijke Femmagroep.  

 

Onze plaatselijke Femmagroep verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.