Nieuw in 2023: tijdskrediet wordt ingeperkt, geboorteverlof breidt uit

Jeroen Lievens - 05/01/2023
0 comments

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe regels voor wie tijdskrediet of geboorteverlof wil opnemen. Enerzijds bespaart de federale regering op het tijdskrediet. Dit maakt het voor heel wat werknemers moeilijker om tijdskrediet op te nemen. Anderzijds breidt ze het geboorteverlof uit, waardoor vaders en meeouders die er recht op hebben, langer thuis kunnen blijven na de geboorte van hun kind.  

Tijdskrediet wordt beperkter 

De besparing in het tijdskrediet gebeurt door de uitkeringen te verminderen of te schrappen en door de toegangsvoorwaarden te verstrengen. We zetten op een rij wat de regering momenteel beslist heeft om te wijzigen (de uiteindelijke regels kunnen nog iets afwijken). 

Wie deeltijds werkt, kan geen tijdskrediet met uitkering aanvragen. Wil je vanaf 1/01/2023 tijdskrediet (voltijds of deeltijds) met een uitkering aanvragen, dan dien je de 12 maanden daarvoor voltijds te hebben gewerkt. Dit geldt voor alle motieven van tijdskrediet. Neem je reeds tijdkrediet op? Dan wordt bij je volgende aanvraag gekeken naar je tewerkstelling in het jaar voorafgaand aan het eerste tijdskrediet. 

Motief voor de zorg van een kind. Neem je tijdskrediet op met motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, dan moet je rekening houden met volgende 3 strengere maatregelen:  

  • De leeftijdsvoorwaarde voor voltijds tijdskrediet met uitkering wordt verlaagd van 8 naar 5 jaar. Dus de aanvraag voor voltijds tijdskrediet moet voortaan gebeuren voor de vijfde verjaardag.  

  • Dit tijdskrediet (voltijds of deeltijds) kan je nu nog maar voor maximum 48 maanden opnemen in plaats van 51 maanden. Wie op 01/01/2023 wel al 30 maanden of meer tijdskrediet met zorg voor een kind heeft opgenomen, kan in totaal wel nog tot maximaal 51 maanden met uitkering opnemen. 

  • Vanaf 2024 zal je als werknemer minstens 3 jaar in dienst moeten zijn bij je werkgever - in plaats van 2 jaar nu - om het tijdskrediet te kunnen aanvragen.  

Minder uitkering door afschaffing anciënniteits- en leeftijdstoeslagen. Sommige groepen, de 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit, kregen een verhoogde uitkering. Die verhoogde uitkeringen worden nu afgeschaft. Verhoogde uitkeringen voor 50-plussers die thematische verloven opnemen worden ook geschrapt.  

Geboorteverlof 

Gelukkig is het niet al kommer en kwel en is er ook wat positiever nieuws te melden. Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof voor vaders en meeouders opgetrokken van 15 dagen naar 20 dagen. Dit geboorteverlof dient binnen de vier maanden na de geboorte van het kind opgenomen te worden. Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon, ten laste van de werkgever. Tijdens de volgende dagen van het geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van het ziekenfonds aan 82% van het gederfde brutoloon. 

Standpunt Femma

Uiteraard zijn we tevreden dat het geboorteverlof verlengd wordt van 15 naar 20 dagen. Femma ijvert hier al enkele jaren voor. We zijn ervan overtuigd dat alle ouders, vaders, moeders en meeouders van bij de geboorte recht hebben op tijd met hun kind. Het is een ingrijpende periode waarin je als gezin zoekt naar een nieuw evenwicht. Zo geven we als maatschappij ook de boodschap dat de zorg voor kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid is binnen het gezin. Dit zal de gendergelijkheid alleen maar ten goede komen. 

De besparing op het tijdskrediet vinden we dan weer schandalig. Deze verstrenging maakt het gezinnen moeilijker om werk, zorg en vrije tijd kwaliteitsvol te combineren. En aangezien vooral vrouwen beroep doen op tijdskrediet om zorg op te nemen, zijn zij ook het grootste slachtoffer van deze besparingsmaatregel. In plaats van het tijdskrediet te verstrengen, zou het beleid het net moeten versoepelen. Want ook nu kunnen vrouwen in precaire en laagbetaalde jobs al moeilijk gebruik maken van het tijdskrediet. Femma zal deze onrechtvaardigheid blijven aankaarten. 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Dit vind je misschien ook boeiend