Eén miljard om te beginnen!

margot.cattersel@femma.be - 08/09/2023
2 comments
kinderopvang crisis créche crisis opinie vandiependaele

“Er is geen ruimte voor blanco cheques”. Met die woorden temperde Vlaams minister van begroting Matthias Diependaele (NVA) meteen de verwachtingen voor de komende begrotingsonderhandelingen. De door CD&V geopperde injectie van 1 miljard in onze kinderopvang zou onhaalbaar zijn. Als het van de grootste Vlaamse volkspartij afhangt, mogen de zwaar geteisterde Vlaamse crèches en onthaalouders blijkbaar verder kraken.

 

De Vlaamse regering draagt nochtans de volle verantwoordelijkheid voor de aanhoudende crisis. De voorbije decennia werden beleidsmakers uitgebreid gewaarschuwd voor de huidige déconfiture van deze cruciale sector. Toch werden legislatuur na legislatuur de normen verlaagd, werd de fameuze kind-begeleider ratio naar 1 op 9 gebracht en werd de wanhoop van de sector over de onhoudbare werkomstandigheden - ook in corona- systematisch genegeerd.

Intussen zegt minder dan een derde van de stagiaires aan ooit nog met het werk te willen beginnen. Talloze kindbegeleiders gaven de job waaraan ze hun hart verloren moegestreden op. Anderen blijven doorgaan, ten koste van hun eigen mentale en fysieke welzijn, om ouders en kindjes toch maar niet teleur te stellen.

Tijdens die twee jaren van diepe crisis, blonk de Vlaamse regering uit in struisvogelpolitiek en gerommel in de marge: enkele miljoenen voor meer inspectie en een jobwebsite. Van de aangevraagde 9000 inkomensgerelateerde plaatsjes raakten er dit jaar 2000 gesubsidieerd. Het optrekken van de laagste subsidietrappen, hoe nodig ook, lijkt een verdere crash niet te kunnen afwenden.

 

Wij trokken als ouders en feministen met onze kleintjes het hele voorbije politieke jaar lang naar het Vlaams parlement. Daar konden we bij de meerderheid exact twee maal grote animo vaststellen in het crèchedebat. Eén keer toen Liesbeth Homans (NVA) schamper suggereerde dat vaders de crisis wel konden opvangen. Applaus. Een tweede keer toen Jean Jacques De Gucht (Open VLD) zich geërgerd afvroeg wat die baby’s eigenlijk in de tribune kwamen doen. Weer applaus. Ondertussen vulden de kranten zich met onheilstijdingen over ondraaglijke, schrijnende wantoestanden, sluitingen, opgebrande kindbegeleiders en signalen dat het inderdaad bovenal vrouwen zijn die de prijs betalen.

 

In het Vlaams parlement konden we exact twee maal grote animo vaststellen in het crèchedebat. Eén keer toen Liesbeth Homans (NVA) schamper suggereerde dat vaders de crisis wel konden opvangen. Applaus. Een tweede keer toen Jean Jacques De Gucht (Open VLD) zich geërgerd afvroeg wat die baby’s eigenlijk in de tribune kwamen doen. Weer applaus.

 

Minister Crevits (CD&V) verzamelde onderwijl experts, vakbonden, werkgevers en middenveld rond de tafel om de kinderopvang van de toekomst uit te tekenen. De consensus is er oorverdovend: alleen door de sector zo snel mogelijk een structureel perspectief te bieden op een lagere ratio, waardige werkomstandigheden, een betere opleiding en goede omkadering kan een crèche-crash afgewend worden. Wat nodig is: historische investeringen, een plek in de gekoesterde Vlaamse canon waardig. Voor veel kindbegeleiders is dit de septemberverklaring van de laatste kans. De Vlaamse regering heeft een afspraak met de geschiedenis, die de toekomst zal bepalen van haar allerkleinsten.

 

37% van de zoekende ouders vond geen opvang in 2022. Elke partij die zich met enige sérieux wil opwerpen als pleitbezorger van Vlaamse gezinnen moet de crèchecrisis die jonge ouders steeds harder treft ernstig nemen. Elke beleidsmaker die het goed meent met het recht van elk kind op een kansrijke start moet die met kwaliteitsvolle opvang helpen mogelijk maken. Elke politieke fractie die droomt van 80% tewerkstelling moet zich realiseren dat daar zonder duurzame opvangplaatsjes en waardige werkomstandigheden onmogelijk sprake van kan zijn. Elke minister die een mooi verhaal van Vlaanderen wil schrijven moet zich af vragen waar de budgettaire prioriteiten liggen. Er is een maatschappelijk draagvlak waar politici ‘s nachts van zouden moeten dromen.

De plannen zijn er, nu de middelen nog. Als ouders en feministen die hun woensdagnamiddagen graag elders zouden besteden dan hoofdschuddend op de tribune van het Vlaams parlement, vragen wij opnieuw, met nadruk: investeer. Eén miljard is een mooi begin.

 

Deze opinie werd opgemaakt door Jeroen Lievens (Femma vzw), Noëmi Willemen (Crisiskabinet Kinderopvang), Isa Verlaenen (Rebelle vzw), Meron Knikman (Vrouwenraad), Fauve Peirelinck (Furia), Sarah Scheepers (Ella) en Julie Van Garsse (ZIJkant) en verscheen op 8/9/2023 in De Morgen 

 

An Haesaert schreef 1 week 4 dagen geleden

Beste,
Heel terecht en als grootouder spring je overal bij om de gaten in systeem helpen op te vullen. vb De crèche is op woensdag niet open wegens personeelsgebrek en vaak ook de vrijdagmiddag niet. Maar wij, grootouders werken ook nog. Onze kinderen zijn aan het begin van hun loopbaan en moeten vaak lang en veel werken. Gelukkig kan ik wat minder werken om te helpen. De woensdag vang ik 4 van de 5 kleinkinderen op (10 mnd, 12 mnd, 2 jaar en 9 jaar) Daarnaast moeten wij ook nog voor onze 4 ouders kijken, die 85+ zijn. Langer werken is niet altijd de oplossing, het creëert enorme opvangproblemen en kosten voor de maatschappij: crèches, woon en zorgcentra, dagcentra voor ouderen, en een grote kilheid t.o.v. kinderen, kleinkinderen en ouderen.... Waarom zou men het zwangerschapsverlof niet wat verlengen. Mocht alle moeders en vaders 6 maand thuis zijn ipv 3 zou je 3 maand per kindje uitsparen in de opvang. De baby en de ouders (i.v.m. de hechting) zouden er wel bij varen. Ik hoor veel mama's zeggen dat het snel is na 8 weken of 12 weken opnieuw moeten gaan werken.

Marikke schreef 1 week 2 dagen geleden

ik heb jullie bericht niet in detail bekeken maar blijkbaar hebben jullie het gewoon niet voor sommige politieke partijen - klagen doen we graag en vragen voor meer geld zeker maar zelf meer betalen is iets anders - ik vond bv voorstel van iemand van enkel werkende ouders voorrang in de kinderopvang te geven niet slecht zo lang er niet genoeg kinderopvang is en vond het ook onterecht dat jullie aanhaalden dat thuisblijvende moeders als minderwaardig beschouwd worden, dat is ook een keuze denk ik en op dit moment kan je waarschijnlijk ook deeltijds werk vinden om de balans wat in evenwicht te houden indien je daar nood en de kans voor hebt bv met schoolgaande kinderen - al die toestanden worden toch wat teveel uit de context gehaald - er zijn veel problemen maar eis toch niet dat een ander ze oplost - er zijn zoveel verschillende situaties - papa en mama mogen inderdaad na de geboorte wat meer tijd krijgen maar voor velen wordt het dan waarschijnlijk nog moeilijker om terug aan de slag te gaan (zeker in een concurrentiële positie op de werkplek - je kan ook van de werkgever niet altijd 100% flexibiliteit vragen)

CAPTCHA

Dit vind je misschien ook boeiend