19 weken geboorteverlof bij Brusselse vzw Growfunding

Marijke Moyson - 29/03/2023
0 comments
19 weken geboorteverlof voor mannen en vrouwen bij Brusselse vzw growfunding

De Brusselse vzw Growfunding voerde in 2022 een geboorteverlof van 19 weken in voor al haar vrouwelijke én mannelijke werknemers die een baby krijgen. ‘Voor ons is zo’n maatregel in 2023 zo evident. We hopen dat zoveel mogelijk bedrijven ons voorbeeld zullen volgen’, zegt Charlotte Brandsma, managing director bij Growfunding.

We willen graag dat andere organisaties en bedrijven ons voorbeeld volgen, en we bieden daarbij de hulp die zij nodig hebben. Ondertussen werden we al door twee bedrijven gecontacteerd, dat is positief. Samen kunnen wij op maatschappelijk vlak natuurlijk veel meer betekenen.’

Sinds mei 2022 kan iedere werknemer van Growfunding 19 weken geboorteverlof opnemen wanneer er een baby’tje geboren wordt. In de praktijk is dat 4 weken extra voor moeders, en 17 weken extra voor alle vaders en mee-ouders. Het verlof is aan dezelfde wettelijke voorwaarden als de reguliere moederschapsrust en met behoud van 60% van het loon.

 

We stelden deze maatregel in, in het kader van een professionaliseringsslag die we maakten in 2022. We wilden kijken welke extra’s wij ons personeel konden bieden gekoppeld aan waarden die voor ons belangrijk zijn, zoals gendergelijkheid en welzijn. Daarom kozen we voor geboorteverlof, maar bijvoorbeeld ook voor een extra week vakantie tijdens de zomer. We wilden namelijk ook iets doen voor de collega’s die geen kinderen krijgen’, vertelt Charlotte.  

 

Betere balans werk-gezin
Enerzijds wil Growfunding hiermee haar werknemers een betere balans bieden voor werk, zorg en vrije tijd, en een aantrekkelijke werknemer zijn voor bestaande en toekomstige collega’s. Anderzijds zien ze zichzelf als maatschappelijke innovator, en willen ze een voortrekkersrol nemen in de samenleving. Niet alleen in wie ze zijn als organisatie, maar ook in wat ze doen. ‘Voor ons is zo’n maatregel in 2023 heel evident, en we willen dat zoveel mogelijk bedrijven ons voorbeeld volgen.’

 

Kostprijs
Deze maatregel brengt wel een kostprijs met zich mee. Growfunding betaalt namelijk alles zelf. Daarvoor gebruiken ze hun sociaal passief. Een fonds voor noodgevallen, wanneer het bedrijf failliet gaat bijvoorbeeld. ‘Voor ons is dat fonds ook bedoeld voor positieve dingen, zoals een geboorte. We vullen het sociaal passief ieder jaar terug aan. Het risico bestaat wel dat er meer uit het fonds gaat, dan dat er binnenkomt. En dat we dit dus op termijn niet meer kunnen betalen. Ieder jaar her-evalueren we de regeling. We willen ons geboorteverlof behouden en eventueel uitbreiden zelfs, maar als het financieel niet meer haalbaar is dan moeten we het stopzetten.’

 

Anderen helpen ook een geboorteverlof in te voeren 
Growfunding stelde - met behulp van werkgeversorganisaties, het sociaal secretariaat en juristen – een heel nieuw wettelijk kader op rond het geboorteverlof. Dit stellen ze nu vrij ter beschikking van anderen op hun website. ‘We willen graag dat andere organisaties en bedrijven ons voorbeeld volgen, en we bieden daarbij de hulp die zij nodig hebben. Ondertussen werden we al door twee bedrijven gecontacteerd, dat is positief. Samen kunnen wij op maatschappelijk vlak natuurlijk veel meer betekenen.’

 

‘Ondertussen zijn er al 3 baby’s geboren onder ons nieuw stelsel. Eén collega die dat geboorteverlof opnam was een man. Hij vertelde me achteraf dat dit echt een verschil heeft gemaakt voor hem. Niet alleen kon hij zo ook de zorgtaken op zich nemen thuis. Maar hij had ook veel meer binding met zijn kindje door die extra tijd thuis te zijn.’

Meer info vind je op hun website.

Ons gedacht? 

Natuurlijk juicht Femma initiatieven zoals bij Growfunding toe, maar het is belangrijk om te benadrukken dat een toegankelijk en gelijk geboorteverlof een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, en dat het niet mag afhangen van een individuele organisatie of bedrijf. 

Wat willen wij? 

Op korte termijn

  • De automatische toekenning van geboorteverlof  voor vaders. In het recente onderzoek dat VUB deed in opdracht van ZIJ-kant pleit het merendeel van de respondenten  zelfs voor een verplichting, op die manier neem je eventuele druk van de werkgever om het niet volledig op te nemen weg
  • Geboorteverlof toekennen aan àlle vaders en moeders, ongeacht statuut (dus niet afhankelijk van je status als zelfstandige of werknemer, werkloos of niet)

Op langere termijn

  • Een officiële verdere gelijktrekking tussen geboorteverlof voor moeders en vaders of mee-ouders. 
  • Een voldoende vergoed geboorteverlof aan min 82% van het brutoloon over de hele lijn.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Dit vind je misschien ook boeiend