Minister van Werk zoekt bedrijven voor experiment kortere werkweek  

Shannah Jongstra - 13/09/2023

Federaal minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, onderzoekt via een experiment de voordelen van een kortere werkweek. Hiervoor zoekt hij bedrijven die willen meewerken. In juli werd Femma, naar aanleiding van dit onderzoek, al geconsulteerd om onze expertise te delen rond collectieve arbeidsduurvermindering. 

 

Pierre-Yves Dermagne, Federaal minister van Werk, start een onderzoek naar de invoering van een kortere werkweek. Zo wil hij de voordelen en obstakels van een collectief kortere werkweek in kaart brengen. Hij wil bekijken of een kortere werkweek een oplossing is om meer mensen aan het werk te krijgen. Maar ook om arbeid en gezin te kunnen combineren, stress te verminderen, productiviteit te verhogen en het aantal zieken terug te draaien. ‘Misschien wordt het ook wel gemakkelijker om werknemers aan te trekken via een kortere werkweek’, zegt minister Dermagne. Hij roept bedrijven op om zich aan te melden voor dit experiment.

 

Overal in Europa

 

België is niet het enige land in Europa dat met deze denkoefening bezig is. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en Duitsland lopen momenteel gelijksoortige experimenten. ‘De pandemie heeft onze manier van werken veranderd’, zegt Dermagne, ‘oude gewoontes – zoals argwaan voor telewerk – zijn gebroken en verwachtingen van werknemers zijn gegroeid.’ Daarom is er onderzoek nodig naar een nieuwe manier van werken, zegt hij.

 

Kortere werkweek ≠ vierdagenweek

 

Dermagne onderstreept wel dat een kortere werkweek niet hetzelfde is als de vierdagenweek die vorig jaar in de arbeidsdeal werd opgenomen. Hierbij presteer je hetzelfde aantal uren, maar in vier dagen in plaats van vijf. Ook maakt hij duidelijk dat hij een collectief verkorte arbeidsduur onderzoekt, en niet het individuele recht om deeltijds te werken. ‘Vooral vrouwen doen dat, met lagere salarissen en pensioenen tot gevolg. Collectief korter werken kan die scheeftrekking misschien weer recht krijgen’, zegt hij.  

 

Bedrijven gezocht

 

De afgelopen maanden werden verschillende partijen gecontacteerd door het Federaal Planbureau om hun expertise te delen. Zo werden wij bij Femma ook geconsulteerd. Er werd onder andere gepeild naar onze maatregelen rondom onze collectieve arbeidsduurvermindering.

 

De komende weken doet Dermagne via werkgeversorganisaties een oproep aan bedrijven om zich aan te melden voor het experiment. Zij worden voor dit experiment niet vergoed. Het Federaal Planbureau en Belspo, het federaal agentschap voor wetenschapsbeleid, zullen de studie begeleiden.

In 2019 experimenteerden we bij Femma gedurende een jaar met de 30-urenwerkweek. We delen hierbij onze inzichten bij andere organisaties in de hoop hen te inspireren. Terzelfdertijd lobbyen we bij de Federale Overheid om de drempels voor bedrijven zo laag mogelijk te maken door bijvoorbeeld zelf een ondersteuningsfonds te voorzien. De resultaten van dat onderzoek lees je hier

 

In 2022 voerden we ook effectief een structurele arbeidsduurvermindering in, gemonitord door de onderzoeksgroep TOR van de VUB (Vlaamse Universiteit Brussel). We werken collectief een werkweek van 32 uren. Voor meer info kan je contact opnemen met Jeroen.Lievens@femma.be 

Dit vind je misschien ook boeiend