De Eigen Mix van Lut Geeraert 

16/08/2022
0 comments

Lut woont met haar man en twee kinderen in Drongen en heeft net haar eigen onderneming als welzijnscoach opgezet.   

Hoe ziet jouw week eruit?  

Lut: ‘Het enige wat er op een weekdag vastligt, is het uur waarop ik mijn kinderen naar school breng en ophaal. Wat er tussen die uren gebeurt, hangt af van de opdrachten en projecten waar ik op dat moment aan werk. Ik heb namelijk mijn eigen sociale onderneming op poten gezet. Daarvoor werkte ik als menswetenschapper en gezinswetenschapper in de welzijnssector. Maar ik miste de vrijheid om naar eigen visie te handelen en om voldoende tijd te vinden voor mijn eigen ambities en dromen. Ze zeggen wel eens: je hebt de tijd die je neemt, en dat is iets wat ik ook zo voel. Ik wilde de tijd nemen om langzaam te leven, om mama te zijn en om mensen te ontmoeten. Daarom startte ik mijn eigen project Waaw. Daarmee wil ik mijn eigen autonome bestaan opbouwen op een manier die past bij mezelf, bij de noden van mijn gezin, en bij datgene waarin ik geloof.’ 

Hoe is de rolverdeling thuis?  

‘Mijn man is de voornaamste kostwinner en helpt waar hij kan met de huishoudelijke taken. Zelf ben ik als startend zelfstandige vaker thuis, zeker nu het door Covid minder evident is om mijn diensten bij bedrijven aan te bieden. Gelukkig heb ik ook een aanbod voor kinderen. 

Doordat ik vaker thuis ben, neem ik ook meer huishoudelijke taken op me. Sommigen vinden de keuze om minder te werken als vrouw vrouwonvriendelijk. Voor mij betekent feminisme vooral dat je als vrouw, indien je kinderen wil, moeder kan zijn op de manier waarop je dat zelf wil, zonder daar financieel voor afgestraft te worden. Daarom vind ik minder werken om voor je kinderen te kunnen zorgen net een heel feministisch geïnspireerde keuze.’   

Hoe zorg jij voor jezelf?  

‘Zelfzorg betekent voor mij tijd en ruimte nemen om te leven vanuit datgene wat je voldoening geeft en inspireert. Het is gaan voor dat wat je echt zinvol vindt. 

Om me heen zie ik veel mensen leven onder een constante stress van moeten. Die stress is een direct gevolg van het tweeverdienersmodel waar onze huidige maatschappij op gebaseerd is. De nadruk ligt zo sterk op werk en consumptie, waardoor er overgeproduceerd en overgeconsumeerd wordt. Dat zorgt niet alleen voor ecologische problemen, maar ook voor een ondermijning van het gezinsleven en het sociaal-familiaal weefsel. De huidige problematieken van vereenzaming, scheidingen, depressie en medicatiemisbruik zijn daar, volgens mij, stuk voor stuk gevolgen van.  

Daarom ben ik een groot voorstander van een absolute arbeidsduurvermindering zonder loonverlies. Welzijn en welbevinden voor onszelf en anderen vragen om een andere, bredere kijk op het leven. Dat gaat ook over zingeving, over sociale relaties, over zorg voor jezelf en voor elkaar, over tijd nemen, vertragen, verstillen.   

Het kan echt wel anders, beter en duurzamer.’  

Informatie over Luts werk als welzijnscoach en haar aanbod kan je vinden op www.waawwelzijn.be.  

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Dit vind je misschien ook boeiend