4. Maak van kwaliteitsvolle vrije tijd een basisrecht

Vrouwen hebben door de opname van zorgtaken maar liefst 6 uur per week minder vrije tijd dan mannen. Deze is bovendien minder kwaliteitsvol en vaak versnipperd. Vrije tijd is nochtans essentieel voor onze (mentale) gezondheid, om te rusten & herstellen en om nieuwe vaardigheden op te leren. 

 

Vandaag lijkt het nog steeds alsof je kwaliteitsvolle vrije tijd moet ‘verdienen’. In de praktijk blijft het eerder een kostbaar goed dat niet voor iedereen even toegankelijk is. Femma pleit voor een ambitieus vrijetijdsbeleid met aangepaste indicatoren die de hoeveelheid, kwaliteit en invulling van vrije tijd monitoren.  Daarnaast willen we voldoende kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen. Zo maken we van vrije tijd een recht voor iedereen.  

 

.. investeer nadrukkelijk in vrijwilligerswerk!  

 

Daarnaast vragen we om te blijven investeren in  socio-cultureel en vrijwilligerswerk, want enkel dankzij de inzet van de 6000 vrijwilligers kan Femma een mooi aanbod van verscheidenen verbindende en creatieve vrije tijds activiteiten mogelijk maken voor tienduizenden vrouwen.  

 

We vragen met nadruk om mensen die vrijwilligerswerk verrichten hier een eerlijke (onkosten) vergoeding toe te kennen.  Gesubsidieerde socio-culturele organisaties moeten aandacht hebben voor de mogelijke scheve machtsverhoudingen wanneer vrouwen in kwetsbare posities (met zelf weinig middelen) zich inzetten voor vrijwilligerswerk. . Vrijwilligerswerk is een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en biedt een kans op zelfontplooiing.  Dit moet zo  toegankelijk mogelijk zijn, zonder risico dat dit ten koste gaat van financiële stabiliteit.