3. Investeer in kwaliteitsvolle uitbestede zorgdiensten

Maak van kinderopvang een kwaliteitsvolle basisvoorziening 

  

Kinderopvang is een essentiële voorwaarde voor het goed combineren van gezin en werk. Goede kinderopvang vult de opvoeding door de ouders aan.  Het biedt niet alleen verzorging en geborgenheid maar stimuleert ook de ontwikkeling van de kinderen.  

 

Iedereen gelijk aan de start! We vragen de beleidsmakers de gesubsidieerde opvang en het personeel sterk uit te breiden. Iedereen, ook niet-werkenden, moet kunnen genieten van goede kinderopvang. Bovendien moet opvang ook voorzien zijn in kwetsbare wijken en moeten financiële drempels worden weggenomen.  

 

Investeer in ouderen- en gehandicaptenzorg. 

  

Net zoals in de kinderopvang is er in de ouderen- en gehandicaptenzorg een enorm tekort aan personeel. Deze tekorten veroorzaken dan weer een te hoge werkdruk  en een grotere uitval. Daarnaast leidt het opkomend aantal private zorgbedrijven gedreven door een commerciële winstlogica tot een kwaliteitsverlies en wordt er ingeboet op het ‘menselijke’ aspect van zorgverlening. Femma vraagt daarom ook hier om te investeren in degelijke arbeidsvoorwaarden, gekwalificeerd personeel en zo voldoende (kwaliteitsvolle) zorgvoorzieningen te blijven vrijwaren. 

 

Verbeter de arbeids- en loon voorwaarden in de ‘uitbestede zorg’ zoals de dienstenchequesector  

De dienstenchequesector bestaat voor 98%  uit vrouwen, en meer dan de helft heeft een migratieachtergrond. Deze werknemers nemen de onbetaalde zorgtaken van anderen over, maar hebben zelf niet de middelen om hun job kwaliteitsvol te combineren met hun eigen zorgtaken . De onderwaardering voor de onzichtbare huishoudelijke taken zien we namelijk weerspiegeld in hun lage lonen en slechte werkomstandigheden. 

 

Voor Femma mag uitbesteding geen uitbuiting worden. Werknemers in de dienstenchequesector verdienen broodnodige ondersteuning in de vorm van een waardig loon en goede arbeidsvoorwaarden.