1. Waardeer en erken de tijd die mensen spenderen aan onbetaalde zorg voor anderen en de samenleving.

Meet het belang van onbetaalde zorg en vrijwilligerswerk in onze samenleving

 

Wist je dat slechts 41,2% van het arbeidsvolume in ons land betaald is? Meer dan de helft is dus onbetaald. We hebben het hier over vrijwilligerswerk, mantelzorg, huishoudelijke take …  Onbetaalde arbeid is de ruggengraat van ons economisch systeem. Onmisbaar en toch onzichtbaar en ondergewaardeerd.  

 

Vrouwen , en zeker vrouwen in kwetsbare posities die niet betaald werken, staan in voor het grootste deel van deze arbeid.  Femma streeft naar een opwaardering van onbetaalde arbeid. Vervang onze enge kijk op economische vooruitgang door een waardevol alternatief. Een ander model dat ieder mens toelaat een waardig leven te leiden, vol mogelijkheden. Erken de rollen en de functies die we opnemen buiten de ‘markt’ als arbeid. Daarvoor moeten we relevante indicatoren gebruiken die de verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid correct weergeven.  – Denk aan de BOA quote, het Bruto Nationaal Welzijn, het erkennen van onbetaalde zorgcompetenties in Elders Verworven competenties (EVC),..  

 

Maak werk van een rechtvaardige pensioenhervorming, met oog voor onbetaalde zorg 

 

Vandaag heb je slechts recht op een minimumpensioen na 20 ‘effectief’ gewerkte jaren.  Deze voorwaarde treft in de praktijk vooral vrouwen: maar liefst 60% komt hier nu niet voor in aanmerking.  De afstraffing voor vrouwen is dubbel : tijdens hun loopbaan hebben ze minder promotiekansen en een kleiner loon,  en daarna is hun pensioen is zo klein dat ze flirten met of zelfs ver onder de armoedegrens belanden.  

 

Femma wil deeltijds werk ook laten meetellen in de pensioenopbouw. Vrouwen die hun hele leven gezorgd hebben voor kinderen, hun partner, ouderen,.. hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de samenleving. Zij hebben evengoed recht  op een waardig bestaan op hun oude dag.