Jouw Femma in de buurt

Met meer dan 700 netwerken is er zeker een Femma-groep in jouw buurt!
Ga op zoek via de onderstaande kaart en klik op de groep om kennis te maken met het netwerk en haar werking.

We staan te popelen om je te mogen ontmoeten op een van onze lokale Femma-activiteiten. 

Via onze verschillende netwerken laten we je kennis maken met de fijnste vrijetijdsactiviteiten en beloven we je inspirerende ontmoetingen. Tijdens jouw eigen tijd geven we je de kans om bewust om te gaan met vrije tijd en kracht te halen uit de verbinding met jezelf en anderen. 

Meer dan zesduizend vrijwilligers en zo’n vijfendertigduizend leden en deelnemers maken deel uit van onze Femma vrouwenbeweging.

Ook in jouw buurt is zeker een Femmagroep actief. Je kunt er leren, creëren, vriendschappen smeden en participeren. Op jouw manier draag je je steentje bij tot het versterken van ons netwerk en heb je impact op het realiseren van onze maatschappelijke doelen. Geen groep in je buurt gevonden? Neem dan zeker eens een kijkje bij ons aanbod voor individuele vrouwen.