Staking 14 november - Voorrangsregel kinderopvang katapulteert vrouwen naar de haard

Standpunten Kinderopvang onbetaalde zorg Feminisme
Britt Verbeeck - 06/11/2023
2 comments

Geschreven door Eline Andries ZIJkant 

 

Op 14 november leggen de Feministen voor de Kinderopvang het werk neer. Ze roepen iedereen die kan op om hetzelfde te doen. Met deze symbolische staking willen de organisaties de Vlaamse regering duidelijk maken dat werken voor vrouwen geen optie meer is, als de voorrangsregels in de kinderopvang worden aangescherpt. Kinderopvang is een voorwaarde voor duurzaam werk en financiële autonomie, geen presentje voor tewerkstelling.

 

De Vlaamse regering is van plan om de voorrangsregels in de kinderopvang aan te scherpen, waardoor 90% van de plaatsen in de inkomensgerelateerde opvanginitiatieven (T2) worden voorbehouden aan ouders die (samen) minstens viervijfde werken. Kinderopvanguitbaters kunnen ervoor kiezen om slechts maximaal 10% van hun plaatsen voor te behouden voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen of met langdurig zieke ouders. Op dit moment is dat percentage dubbel zo hoog én is het nastreven daarvan een verplichting. België kan op dit moment slechts voor de helft van z’n jongste inwoners kinderopvang voorzien, de voorrangsregels zijn er dus om de schaarste te verdelen. 

 

Deze regel is discriminerend naar  vrouwen toe: 41% van de werkende vrouwen is deeltijds aan de slag, net omdat ze de combinatie werk-gezin anders niet kunnen bolwerken of omdat ze in sectoren actief zijn waar hoofdzakelijk deeltijdse contracten worden aangeboden, zoals de zorg of de dienstenchequesector. Vrouwen maken bovendien ook de meerderheid uit van de langdurig zieken. 

 

Voor deze mensen is kinderopvang net broodnodig: voor hun financiële autonomie, om aan het werk te kunnen blijven of om duurzaam werk te kunnen vinden. Net deze vrouwen worden nu naar de haard gekatapulteerd. 

 

STAAK JIJ MEE?

Om onze symbolische staking kracht bij te zetten, organiseren de Feministen voor de Kinderopvang een ‘sit in’ op 14 november. We verzamelen om 9u00 aan het kabinet van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Begroting en Financiën (Albert II-laan 7, Brussel). Daarna trekken we naar het kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn. De actie in Brussel duurt tot 11u00. 

 

Staak jij mee? Nodig vrienden, collega’s en familie uit om mee te staken en actie te voeren via dit Facebook-event.

 

STEUN DE STAKING EN STEL EEN ‘OUT OF OFFICE’ IN

Kan je niet staken, maar wil je de protestactie mee ondersteunen? Stel dan de volgende ‘out of office’ in:

 

Ik leg vandaag virtueel het werk neer en roep de Vlaamse regering op om de voorrangsregels in de kinderopvang niet aan te passen. Deze wijziging treft vooral vrouwen en kinderen uit kansarme gezinnen. Vrouwen werken  vaker deeltijds en hebben minder financiële autonomie. Zonder een toegankelijke kinderopvang valt de zorg voor kinderen vooral bij hen.

 

Zo ondersteun ik de staking van de Feministen voor de Kinderopvang.

 

#feministenvoordekinderopvang #redonzekinderopvang #voorrangisachteruitgang

 

ONZE EISEN

Aanvullend op het advies van de SERV en De Gezinsbond, pleiten we als feministen voor: 

  • Het behoud van de huidige voorrangsregel.
  • De inzet op capaciteitsuitbouw. Schaarste moet opgelost worden met bijkomende plaatsen, niet met striktere toegangscriteria.
  • De aanwerving van de nodige 4.000 extra kindbegeleiders. En de verwezenlijking van de beloofde verbetering van hun loon en arbeidsomstandigheden.
  • Een graduele daling van een kind-begeleiderratio naar vijf. En dit voor de kindjes van alle leeftijdscategorieën.
  • Een verankering van kinderopvang als recht van élk kind. Investeer drie keer meer budget in kinderopvang naar Scandinavisch model. Indien we dat model willen verwezenlijken moeten er minstens 15.000 extra opvangplaatsen bijkomen.

 

Deze actie is een initiatief van de Feministen voor de Kinderopvang: ZIJkant, Vrouwenraad, Femma, Rebelle, Furia en Ella.

annie kerkhove schreef 5 maanden 1 week geleden

Voor de vele ouders die geen vast werk hebben is dit een drama. Bovendien hebben ouders het soms moeilijk en zijn de kinderen beter in de opvang: een vaste structuur in de dag. Kinderen leren ook veel van andere kinderen, altijd alleen in een klein gezin is niet ideaal voor de ontwikkeling. Dus elk kind moet recht hebben op opvang.

Roswitha Gerbosch schreef 5 maanden 1 week geleden

Fijn dat jullie deze acties steunen!!!! Ondertussen sta ik zelf 8 jaar in het werkveld als verantwoordelijke van een stedelijk kinderdagverblijf in Gent. Wanneer deze regels echt van toepassing zouden worden dan moet ik meer dan de helft van "mijn kindjes" op straat zetten. Het is net vaak dankzij het plekje in de opvang dat deze ouders een (vaak slecht)betaalde (interim)job kunnen vinden, dat ze kans krijgen om Nederlandse les te volgen en zo hun kans verhogen op de arbeidsmarkt, ze tijd krijgen om op hun positieven te komen en de energie krijgen om te gaan solliciteren. Wanneer zij met hun kinderen geen kans meer krijgen om een plekje te krijgen in de kinderopvang dan vallen ook alle andere mogelijkheden weg en is dit een vicieuze cirkel! Het is (alweer) duidelijk dat heel wat beslissingen "hogerhand" genomen worden door mensen die totaal niet met hun voeten op de grond staan. Totaal niet te snappen wat er nu voorgesteld wordt! Ik hoop dan ook dat we met genoeg mensen blijven dit onder de aandacht brengen zodat er ooit het inzicht komt waar het probleem echt zit en wat daarvoor de oplossingen zijn!

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Dit vind je misschien ook boeiend