Open brief - Zorgcoalitie

Britt Verbeeck - 23/04/2024

In de nasleep van de afgelopen legislatuur komen we tot een reeks pijnlijke vaststellingen. 

 

Zorgverleners kampen met ongunstige arbeidsomstandigheden en krijgen een loon naar werk, terwijl werknemers in de dienstenchequesector loonverlies ervaren door inbreuken op welzijnswetten en opzegging van CAO's. Besparingen en commercialisering in de zorg resulteren in toenemende tijdsdruk en burn-out, en de ellenlange wachtlijsten in de gezondheidszorg nemen niet af. Verder zijn ook mensen die onbetaald zorgtaken opnemen de dupe van het beleid. De nieuwe voorrangsregels in de kinderopvang sluiten degenen uit die ze het meest nodig hebben, zoals kinderen uit gezinnen in kwetsbare situaties (voorbeeld: werkzoekenden of alleenstaanden). Dit vormt een van de vele discriminaties die (onvrijwillige) deeltijdwerkers treft, naast onder andere de beperking in tijdskrediet en een lager pensioen. Om maar te zwijgen over het huispersoneel dat vaak in het zwart, onderbetaald en zonder sociale rechten, meebouwt aan onze welvaart.

 

Dit zijn symptomen van een breed maatschappelijk probleem: de systematische onderwaardering van zorg.

 

Zorg vormt de kern van onze samenleving. Daarom is het cruciaal dat onze overheid de mens centraal stelt in de zorg en een krachtig sociaal beleid voert dat gericht is op het erkennen, herverdelen en herwaarderen van zorgarbeid. Dit vereist een doordachte aanpak van structurele kwesties zoals sociaaleconomische ongelijkheid, armoede, gendersegregatie op de arbeidsmarkt en de oneerlijke organisatie van zorg.

 

De Zorgcoalitie eist een zorgzame overheid die deze principes ter harte neemt en vertaalt naar beleid. Zo maken we samen een zorgzame samenleving waar.

 

Zet jij hier mee je schouders onder? Teken dan onze petitie en lees meer over onze beleidsvoorstellen.

https://forms.gle/5xxBQcN6mSq6AgpdA

 

Lees hier de brief.

Dit vind je misschien ook boeiend