Welkom aan onze nieuwe Algemene Vergadering en Bestuursorgaan van Femma

07/09/2020
Welkom aan onze nieuwe Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Sinds 25 juni 2020 zetelen er in onze Algemene Vergadering nieuwe leden.  Mede dankzij hen realiseert Femma straks haar beleidsplan 2021-2025, met haar ambities op een inclusieve vrouwenbeweging te worden en alle vrouwen bewust tijd voor vrije tijd te laten maken, in een samenleving waarin alle vormen van arbeid evenwichtig en kwaliteitsvol gecombineerd worden.  Zo drukt Femma haar stempel op de samenleving.  Maar wie zijn nu onze nieuwe bestuurders?  Hoog tijd om ze één voor één aan jullie voor te stellen.

San Cooreman

Afdelingshoofd Burger en Welzijn Gemeente Lebbeke, combineert sterk strategisch denken met een hands-on aanpak.

 

Als je een winkel zou openen, wat zou die dan verkopen?

'Ik zou een winkeltje openen waar je tijd voor jezelf of tijd voor een ander kan komen.  Tijd voor jezelf is tijd die je niet besteedt aan zorgen of aan 'productief zijn'.  Dit zou een heel gezellige winkel worden, waar je meerdere keren naar terugkomt omdat je goed moet nadenken over waaraan je je tijd gaat besteden, en waar je advies kan krijgen.  Je zou er ook een koffietje kunnen drinken en zo en wat bijpraten.'

Fatima Yassir

Beleidsadviseur VDAB

Wat zou je ooit nog willen doen, maar durf je nog niet?

'Stoppen als werknemer en leven als freelancer.  Ik zou allerlei uiteenlopende opdrachten willen doen:  beleidsmatig, creatief, schrijfwerk, projecten uitdenken, ...  Ik heb die stap nooit gezet, ook niet in bijberoep, omdat ik gewoonweg het lef niet had.  Maar het kriebelt wel.'

Reinhilde Pulinx

Onderzoeker aan de UCLL en de Universiteit en van Rotterdam en boekenschrijver.

Als een winkel zou openen, wat zou die dan verkopen?

'Als ik een winkel zou hebben, dan zou dat een boekenwinkel zijn in de stijl van een Engels landhuisje, zo'n cottage die je in de reeks Midsomer Murders ziet?  Het zou een combinatie zijn van koffie- en theehuisje en een boekenwinkel.'

Lieven Vandendriessche

Creatieve consultant en interim-manager, mannelijke feminist en stoffeerder-in-de-maak

Welke gebeurtenis heeft jouw leven veranderd, en hoe?

'Dat is zonder twijfel de adoptie van mijn twee zwarte dochters door mezelf en mijn man.  Mijn dochters waren prematuur en dat vergde veel zorg.  Het zijn zwarte kinderen die leven in een witte wereld.  Dit heeft de antiracist en de feminist in mij wakker gemaakt.  De feministische beweging moet alle bondgenoten gebruiken, vandaag dat ik hier vandaag zit.'

Bart Verhaeghe

Professioneel middenvelder

Wat zijn de drie jobs die je in je leven ook zou of had willen doen, die niet zijn wat je nu doet.  Waarom?

  • Huisman.  Dat was geen jongensdroom maar gaandeweg ben ik wel de waarde van het gezin en van het huiselijk leven gaan waarderen.  Ik zou graag meer ruimte en tijd willen om samen dingen te doen en me meer betrokken te voelen bij mijn gezin en mijn buurt.
  • Muzikant.  Dit is wel een jongensdroom.  Ik ben het wel, maar niemand weet het.
  • Journalist.  Ik ben nieuwsgierig van aard, ik weet graag veel en ken graag boeiende mensen en draag dit graag over aan een publiek.'

Barbara Janssens

Coördinator Netwerk Bewust Verbruiken, out-of-the-box-denker

Wat betekent een goed leven voor jou?

'Een goed leven voor mij betekent dat iedereen een kwaliteitsvol leven kan leiden binnen de grenzen van mens en planeet.  Bij Femma vind ik het idee van arbeidsduurvermindering en de gelijke verdeling van zorgtaken heel belangrijk, en ook dat dit voor iedereen geldt.'

Sofie Sas

Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Antwerpen, pionierswerker in diversiteit

Welke gebeurtenis veranderde je leven?

'Moeder worden en onvoorwaardelijk diep en veel van mijn kind houden.  Voor de tweede keer moeder worden en merken dat je die liefde niet moet delen, maar dat die verdubbelt.'

Gina Daems

Moeder van 5 kinderen, huismanager en al vele jaren beleidsvrijwilliger van Femma

Waar geloof ik in?

'Ik geloof in een goede inborst van mensen en dan vooral dat mensen door samen te werken een fijne wereld kunnen maken.  Dat mensen samen elkaar kunnen versterken in hun geluk, zowel familie als buren als vrienden en vriendinnen.  Mensen hebben elkaar nodig.  Dit samenleven kan op verschillende manier en op verschillende momenten.  Ik wil vooral openstaan voor de ander, zonder mezelf te verliezen.'

Diane Mintjens

Head of Investigations bij Dexia, vrijwilliger in het naaisalon van Kessel-Lo

Wat is jouw levensmotto?

'Het is eerder een houding.  Als je van de samenleving veel kansen kreeg, dan moet je ook iets terugdoen voor die maatschappij.  Als je het zelf goed hebt, zet je dan in voor zij die geen kansen hebben.  Mijn vrije tijd zit zo volgepropt met engagementen.'

Caitlin De Muer

Actief in het hart van Hart boven Hard

Wat doe je het liefst en waarom?

'Beweging maken, ontwerpen en bouwen is wat ik het liefste doe. Ik denk graag na over stragegie en operationele invulling.  Momenteel buig ik me over het vraagstuk hoe we van Hart boven Hard een echte bottom-up participatief democratische burgerbeweging kunnen maken.  Je kan mij qua persoonlijkheidstype ergens situeren tussen architect en militant.'

Hilde Meesters

Co-voorzitter YWC Antwerpen, tolk voor de premier

Welke gebeurtenis heeft jouw leven veranderd en hoe?

'Ik reisde naar derdewereldlanden als twintiger en dit opende mijn ogen over hoe de wereld in mekaar zit.  Vorig jaar reisde ik naar het wereldcongres van IVCA in Zuid-Afrika, daar waren 500 vrouwen samen en dit vond ik fantastisch.'

Marita Abas

26 jaar Supervrijwilliger in Femma Diest

Wat moeten we van jou weten?

'Ik kwam uit Suriname naar België voor de liefde en ik woon nu 35 jaar in dit land.  Ik heb drie zonen die echte Belgen zijn.  Ik behield toch een aantal tradities uit Suriname en gaf mijn zonen, wanneer ze zelfstandig gingen wonen, dit mee:  een zak met rijst, een ajuin en een ei, een borstel.  Rijst staat voor het geluk dat er altijd eten is, met de borstel veeg je het foute weg en het ei staat voor een begin van iets nieuws.'

Sophia Honggosoekoemo

Beleidsmedewerker van het Minderhedenforum, gedreven en leergierige feministe, beginnend schrijver van prentenboeken.

Waar geloof jij in?

'Ik geloof in verhalen van kwetsbare mensen.  Ik raak gemakkelijk geboied door mensen die zich beschrijven vanuit hun eigen kwetsbare kant.  Ik ben van Indonesische origine.  Mijn ouders verhuisden naar België.  Ik voelde mijn kwetsbare positief als kind heel erg, vooral de angst om het huis uit gezet te worden, om te overleven.  Die angst maakte deel uit van het gezin.  We ervaarden veel steun van anderen die ons hielpen, het is gelukt om te blijven, te studeren en te staan waar ik heel graag sta.  Bij het Minderhedenforum ben ik veel bezig met cijfers, maar er ziten ook ongelofelijke verhalen achter.  Dat boeit me heel erg.'

Greet De Ceukelaire

Fotograaf en geëngageerd vrijwilliger in Aalst

Wat is het belangrijkste dat je in je leven hebt bereikt?

'Ik heb mijn vier kinderen opgevoed tot gelukkig volwassen mensen, een traject dat niet zonder hindernissen verliep.  De kinderen zijn heel verschillend en ze maken elk een weg in het leven.  Mijn oudste werkt in Stockholm, mijn tweede dochter bleef in Aalst, mijn oudste zoon is meubelmaker, mijn jongste zoon heeft een eigen zaak die websites bouwt en onderwijst IT.'

De Algemene Vergadering van Femma

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van Femma vzw.  Alle zeventien mensen die er deel van uitmaken, doen dit vrijwillig.  Ze krijgen geen vergoeding voor hun inzet.

 

Zij keuren de begroting en de jaarrekening van onze vzw goed (of af) en geven al dan niet groen licht aan het beleidsplan en het voortgangsrapport.  Het beleidsplan is een plan dat we elke vijf jaren maken en waarin we uitleggen welke doelen de organisatie heeft, waarom die volgens ons belangrijk zijn en wat we er mee willen bereiken.  Het beschrijft de strategische keuzes van Femma.  Als de overheid dit een goed plan vindt, krijgen we er subsidies door.  

 

Het voortgangsrapport is een rapport dat halverwege die vijf jaar een stand van zaken schetst:  hoe staat het met de vooruitgang van ons plan?  Wat sturen we bij?  We hebben nu net het beleidsplan voor 2021-2025 klaar. De overheid vindt dit een prima plan.

 

Deze overheid legt ons ook regels op over die er in de Algemene Vergadering mag en moet zetelen. Deze mensen moeten niet alleen Femma heel graag zien en de competenties hebben om strategisch beleid te voeren. Ze moeten ook kennis en expertise hebben die onze strategische doelen van het beleidsplan dienen. 

 

Daarnaast legen we onszelf ook criteria op.  Zo is het voor Femma belangrijk dat de meerderheid van haar bestuurders vrouwen zijn en dat één derde van hen mensen zijn met een migratie-achtergrond. Hun ervaring en expertise is essentieel om onze ambitie te realiseren om tegen 2025 een inclusieve vrouwenbeweging te zijn.

Het Bestuursorgaan van Femma

Onze statuten (denk maar:  de grondregels van onze vzw, die schetsen hoe ze moet bestuurd worden) schrijven voor dat 9 mensen zetelen in de Raad van Bestuur.  Die Raad wordt aangesteld door de Algemene Vergadering uit haar leden, voor een periode van vijf jaar en voldoet qua samenstelling aan dezelfde criteria.  

 

De Raad van Bestuur bepaalt de strategische koers van de organisatie, stelt het Dagelijks Bestuur aan, bepaalt de lidmaatschapsbijdrage enzovoort. Om dat te doen, overlegt ze 7 keer per jaar, offline en online. Op dit moment zijn 6 van de 9 plaatsen van de Raad van Bestuur ingevuld.

 

De raad kiest uit haar leden ook een voorzitter en medevoorzitter.

Related articles