Inclusie bij Femma

Inclusie: De Kern van Femma's Missie 

Bij Femma staat inclusie centraal. We zijn vastberaden om een inclusieve samenleving te bevorderen, waarin iedereen zich verbonden voelt, ongeacht achtergrond, geslacht of overtuiging. 

 

vrouwen_verbinden

Verbinding: Onze Basis 

Bij Femma geloven we in de kracht van verbinding. Het versterken van het sociale weefsel is onze missie. We creëren ruimte voor vrouwennetwerken waar vrouwen zichzelf kunnen zijn en kracht putten uit de verbinding met elkaar. We bouwen aan een gemeenschap van gemeenschapjes, waar vrouwen bruggen slaan naar de bredere samenleving

Diversiteit_vrouwen

Identiteit in beweging 

Identiteit is dynamisch en gevormd door ervaringen. Bij Femma omarmen we het concept van kruispuntdenken. We erkennen dat iedereen een meervoudige identiteit heeft, en dat deze wordt beïnvloed door verschillende deelidentiteiten en ervaringen. We benadrukken het belang van het begrijpen van machtsstructuren en privileges in onze samenleving en streven naar een inclusieve visie op identiteit. 

Bouwen aan een Gemeenschap van Gemeenschappen 

We kiezen voor het idee van een 'gemeenschap van gemeenschappen.' Een inclusieve samenleving staat open voor verschil en conflict, zonder dat tegenpolen elkaar per se moeten waarderen. Empathie stelt ons in staat om te begrijpen dat elke kijk op de samenleving waardevol is. 

Bij Femma is inclusie de drijvende kracht achter alles wat we doen. Samen streven we naar een wereld waarin diversiteit als een kans wordt gezien, waar verbinding en inclusie de kern vormen van onze inzet voor een betere samenleving.