Algemene Vergadering

De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van Femma vzw en met 17 leden de grootste groep. Zij stemmen (minstens) één keer per jaar over belangrijke dossiers en plannen: het beleidsplan, het voortgangsrapport,  de begroting (inkomsten en uitgaven), aanpassingen aan de ‘statuten’ (bijvoorbeeld een naamsverandering) … Zij beslissen welke resultaten Femma in 2023 wil behalen en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

 

Sinds 25 juni 2020 zetelen er in onze Algemene vergadering nieuwe leden. Mede dankzij hen realiseert Femma straks haar beleidsplan 2021-2025, met haar ambities om een inclusieve vrouwenbeweging te worden en alle vrouwen bewust tijd voor vrije tijd te laten maken, in een samenleving waarin alle vormen van arbeid evenwichtig en kwaliteitsvol gecombineerd worden. Zo drukt Femma haar stempel op de samenleving.

 

De vrijwilligers die deel uitmaken van de Algemene vergadering hebben kennis en expertise die onze strategische doelen van het beleidsplan dienen. Voor Femma is het ook belangrijk dat de meerderheid van haar bestuurders vrouwen zijn en dat één derde van hen mensen zijn met een migratie-achtergrond. Hun ervaring en expertise is essentieel om onze ambitie te realiseren om tegen 2025 een inclusieve vrouwenbeweging te zijn.