Raad van Bestuur

De Raad wordt aangesteld door de Algemene vergadering uit haar leden, voor een periode van vijf jaar en voldoet
qua samenstelling aan dezelfde criteria. De Raad kiest uit haar leden ook een voorzitter en medevoorzitter. 

 

De Raad van bestuur bepaalt de strategische koers van de organisatie, stelt het Dagelijks Bestuur aan, bepaalt de lidmaatschapsbijdrage enzovoort. Om dat te doen, overlegt ze 7 keer per jaar, offline en online. 

 

Het Bestuur telt 9 leden die allemaal ook in de Algemene Vergadering zetelen:

  • Diane Mintjens, Greet De Ceukelaire, Hilde Meesters, Lieven Vandendriessche, Marita Abas en San Cooreman.

Femma gelooft dat diversiteit in de Raad van bestuur bijdraagt aan een beter beleid. Daarom is ook onze eigen Raad van bestuur divers samengesteld op vlak van leeftijd, culturele achtergrond, opleiding of loopbaan ... Sommige raadsleden zijn al jarenlang lid en vrijwilliger, terwijl anderen vrij recent bij Femma kwamen.

De Raad koos uit haar leden Diane Mintjens als voorzitster en San Cooreman als tijdelijk medevoorzitter (ad interim).