Blog

Voorbij het debat - 5 tips voor een goed dialoog

Voorbij het debat - 5 tips voor een goed dialoog

Wie af en toe op Facebook vertoeft of Twitterberichtjes raadpleegt, kan er vaak niet meer naastkijken: de harde taal tussen mensen die van mening verschillen. Een discours van 'wij' versus 'zij' lijkt regelmatig onze sociale media te domineren. Zijn we het evenwicht tussen debat en dialoog kwijt? Femma vindt het alvast tijd voor vijf tips voor een goed dialoog.

Lees het artikel

Schaarste aan tijd, geld en calorieën

Schaarste aan tijd, geld en calorieën

Wat hebben arme mensen, eenzame mensen, drukbezette mensen en mensen op dieet met elkaar gemeen?
Schaarste.  Schaarste aan geld, aan sociaal contact, aan tijd en aan calorieën.
En hoe komt het dat de armen arm blijven, de eenzamen eenzaam blijven, de drukbezette mensen blijven kampen met tijdstekort en diëten mislukken?
Omdat armen niet kunnen omgaan met geld? Omdat eenzamen niet aardig zijn? Omdat mensen op dieet geen wilskracht hebben? En mensen die ‘druk druk druk’ zijn, zich niet kunnen organiseren?  Is het, met andere woorden, een kwestie van persoonlijk falen?

Lees het artikel