Blog

Verbindingsfestival in Brussel-  Inspiratiedag ‘samen voor beter’!

Verbindingsfestival in Brussel- Inspiratiedag ‘samen voor beter’!

Beweging.net wil werken aan meer samenhang en wil mensen en organisaties laten proeven van initiatieven die verbindend werken.  Daar waar vroeger het verenigen van mensen een middel was, is het nu meer en meer een doel geworden.

Welke mensen en verenigingen werken aan dialoog? Wie ijvert voor een sociaal netwerk? Welke idealen en projecten inspireren de andere, zodat die mee wilt werken aan verbinding?

Lees het artikel

Moedige vrouwen, hoopvolle toekomst

Moedige vrouwen, hoopvolle toekomst

Onder de noemer ‘Moedige vrouwen, hoopvolle toekomst’ organiseert Moeders voor Vrede in samenwerking met de Stad Ieper en de Vrouwenraad een conferentie in Ieper. Het wordt een boeiende dag met buitenlandse gasten uit Afghanistan, Colombia, Syrië, Irak, Zimbabwe, Iran, Israël-Palestina, ...  Ze getuigen over de schendingen van mensenrechten van vrouwen in de landen van oorsprong en over hun ervaringen tijdens en na de vlucht. Tegelijk zijn het verhalen van (geweldloos) verzet en van hoop. Getuigenissen van vrouwenkracht.

Lees het artikel