Wat doet licht met ons lichaam en welzijn?

Infosessie (1 x 2 uur)

Het licht of de straling van het licht beïnvloedt meer dan alleen ons gezichtsvermogen. Dat de bewuste waarneming van licht in het netvlies – zien – van grote waarde is voor ons welzijn en onze gezondheid, is bekend. Minder bekend is dat ook de onbewuste, niet-beeldvormende waarneming van licht in de hersenen reacties oproept die een grote rol spelen in ons gezond functioneren. Licht heeft een invloed op ons algemeen welbehagen, het heeft een invloed op onze stemming, ons brein, onze zintuigen en onze slaap.

Wat is licht precies? Is er een verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht? Hoe kunnen we licht optimaal gebruiken? Wat doet licht met ons lichaam? Welke soorten licht  bestaan er? Hoe kan je licht gebruiken om beter te functioneren en te slapen?

Deze infosessie geeft je meer inzicht in de soorten licht die er bestaan. Verder wordt stilgestaan bij het effect van licht op ons functioneren. Je krijgt concrete tips om slim met licht en donker om te gaan.

3 vragen aan klinisch psycholoog en lichtexpert Jana Maes

Maar weinig mensen staan stil bij de impact van licht op ons welbevinden en gezondheid. Wie op de juiste momenten in contact komt met het juiste licht voelt zich over het algemeen beter. Het wetenschappelijk onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds duidelijker hoe groot de invloed van licht is op onze gesteldheid.

Hoever gaat de invloed van licht eigenlijk als het om ons welzijn en gezondheid gaat?
‘Die invloed reikt echt heel ver. Het wetenschappelijk onderzoek zit nog wat in de kinderschoenen, maar het wordt steeds duidelijker wat die impact is. Het is een feit dat alle soorten licht (van veranderd licht, afkomstig van ons computerscherm,
tot blauwlicht van buiten) waar we dagelijks aan worden blootgesteld invloed hebben op ons functioneren.’

Hoe zorgen we voor een gunstige impact van licht op ons welzijn?
‘Het gaat met name om de momenten waarop we aan welk licht worden blootgesteld. De timing is heel belangrijk. ’s Ochtends, net voordat we ontbijten is het belangrijk dat we worden blootgesteld aan buitenlicht. Liefst rechtstreeks. Zelfs op een bewolkte dag doet het licht van buiten je veel beter voelen dan kunstmatig licht in een ruimte zonder ramen. Ook de veelvuldige blootstelling aan schermlampen heeft een negatieve impact op ons welzijn. ‘s Avonds voor het slapengaan is het beter om te ontspannen zonder veel schermlicht.’

Wat vind je van de manier waarop wij doorgaans omgaan met licht?
‘Gemiddeld gezien doen we het helemaal niet goed met licht. We werken doorgaans veel binnen, wat we natuurlijk niet kunnen vermijden. Maar het zou goed zijn om ons vaker af te vragen: wat doen we met onze middagpauze? Het zou bijvoorbeeld goed zijn om eens naar buiten te gaan.’