Leren neen zeggen

Workshop van 1 x 2 uur

 

Iedereen maakt het wel eens mee: iemand vraagt je iets en je zou het liefst neen zeggen, maar dat doe je niet. We willen vaak toch wel graag – in ieder geval een beetje – aardig gevonden worden … Neen zeggen tegen iemand heeft vaak een negatieve klank en is dus niet echt te rijmen met aardig zijn.

We vinden het ook heel belangrijk om anderen te helpen. Bovendien werkt het ook nog eens in omgekeerde richting: help jij mij, dan help ik jou. Maar zeg jij neen tegen mij, dan zeg ik de volgende keer ook neen tegen jou.

Allemaal redenen waarom we het lastig vinden om neen te zeggen. Maar neen zeggen hoeft helemaal niet lastig te zijn. Het valt of staat met het creëren van helderheid, bewustwording en het aandurven om eigen keuzes te maken.

 

Doel van deze workshop is inzicht te geven in de mechanismen achter the disease to please, de ziekte van het willen behagen. Je gaat dieper in op hoe je je grenzen kan bepalen en kunt duidelijk maken dat je iets niet wil doen. Tevens worden er tips en tricks gegeven om diplomatisch neen te zeggen en op die manier bewust te kiezen voor jezelf.


Zeg niet neen tegen deze workshop, tenzij je nooit ja zegt terwijl je neen bedoelt!