100 jaar Femma praatcafé: mijn Femma vroeger en nu

Activiteit (1x2 uur)

In 2020 bestaat de organisatie Femma 100 jaar.

Al een eeuw(igheid) ontmoeten vrouwen mekaar in lokale groepen. Femma is hun vertrouwde plek om bij te leren, om aan cultuur te doen, te bewegen en zich te ontspannen. Vrouwen beleven er hun eigen tijd. Femmagroepen maken de lokale samenleving warmer en dragen langzaam maar zeker bij tot belangrijke maatschappelijke veranderingen. De waarde van 100 jaar Femma zit precies in de grote betekenis die de werking heeft voor zoveel vrouwen en voor de samenleving. We grijpen dit jubileum aan om stil te staan bij de waarde van Femma vroeger en nu.

We vieren feest en ook de buitenwereld zal het geweten hebben.
Verjaren is scharnieren: even stilstaan en enthousiast verdergaan.