Wat zou onze wijk, buurt, parochie en gemeente missen, moest er nooit een KAV/Femmagroep gestart zijn?

{$items.title}

De Warmste Week zou beduidend minder warm zijn als geen enkele Femmagroep zou meedoen, als alle vrijwilligers en leden gewoon aan de kant bleven staan. Maar zo zitten wij niet in mekaar.

We leven niet op een gezellig Femma-eiland. We zijn stevig verankerd in de lokale gemeenschap. Elk jaar opnieuw bieden we een gevarieerd programma aan dat vele, heel diverse vrouwen samenbrengt. We zijn actieve burgers die in de weer zijn voor andere mensen en groepen. Vrouwen die daadwerkelijk bijdragen aan een meer warme leefomgeving.

Over de betekenis van Femma in de lokale samenleving praten we in ‘Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu’. Het is belangrijk om daar als vrijwilliger of lid eens bij stil te staan en om daarover met mekaar in gesprek te gaan:

Wat zou onze wijk, buurt, parochie en gemeente missen, moest er nooit een KAV/Femmagroep gestart zijn?

Het is goed dat direct betrokkenen dit alvast zelf beseffen. Tevens is het onze ambitie om de impact in de lokale samenleving zichtbaar te maken in de buitenwereld. Want daarin zit nu precies de waarde van Femma: in de betekenis in het leven van zoveel vrouwen én in de impact op de (lokale) samenleving.

Tijdens de Ideeënfabriek deden meer dan 400 vrijwilligers mee aan deze oefening. Dat leverde interessante inzichten op en een pak ‘bewijsmateriaal’ over de bijdrage van Femma aan een meer sociale, warme leefomgeving.

De meerwaarde van onze vereniging situeert zich op verschillende vlakken:

  • Een aantrekkelijk aanbod van activiteiten voor vrouwen;
  • Een open, laagdrempelig, helpend en steunend sociaal netwerk voor velen;
  • Overleg, samenwerking en actie met  andere lokale middenveldorganisaties bijv. Wereldwinkel, Samana, Davidsfonds, Gezinsbond, ...;
  • Effectief de handen uit de mouwen voor goede-doelen-acties bijv. Levensloop, Wereldsolidariteit, Soep op de Stoep, school- en parochiefeesten, ...;
  • Actieve participatie aan het beleid bijv. deelname aan de Cultuurraad, steun aan vrouwen in de politiek, ...;
  • Initiatiefnemer of geëngageerde medewerker aan nieuwe sociale projecten bijv. een sociale kruidenier;
  • Het zijn de vrijwilligers en leden die Femma maken.  Door hun inzet dragen ze bij tot een betere lokale samenleving. Enkele citaten van vrijwilligers die de maatschappelijke meerwaarde  van Femma  illustreren:
  • Ik verhuisde en werd door een buurvrouw mee naar de KAV-volley geloodst en ik voelde mij direct thuis. Dat gevoel wil ik aan andere nieuwkomers doorgeven.
  • Engagement, een wereld die opengaat, maatschappelijke problemen aanpakken, opkomen voor gelijke kansen voor iedereen.
  • Hoe maakt jouw Femmagroep ‘een wereld van verschil’ in jouw gemeente? Wat doen jullie allemaal buiten het gewone Femmawerk? Waar zijn jullie bij betrokken? Wat hebben jullie concreet gerealiseerd?

Ga erover in gesprek met mekaar tijdens een ‘Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu’. Organiseer het in de loop van 2018.

Meer info in het Ideeënboek, magazine november en webwijzer.

De lesgever maakt een verslagje van de bespreking en zo draagt jouw Femmagroep bij aan een rapport dat we schrijven o.a. over de waarde van Femma in de lokale gemeenschap.

Reageer