Wat betekent Femma voor jou?

{$items.title}

In de Ideeënfabriek maakten de vrijwilligers kennis met het aanbod 2018. Een van de nieuwe workshops is ‘Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu’. Dit initiatief past in de verre aanloop naar 100 jaar Femma in 2020. De waarde van 100 jaar Femma zit vooral in de betekenis die de beweging heeft in het leven van zoveel vrouwen en in de (lokale) samenleving. Dat is vandaag het geval, maar dat geldt al bijna 100 jaar. Direct betrokkenen daarbij laten stilstaan én deze waarde zichtbaar maken in de buitenwereld, dat is de inzet van 100 jaar Femma.

Tijdens de Ideeënfabriek namen in totaal 436 vrijwilligers van 119 Femmagroepen deel aan een mini-workshop waarin ze even proefden van de verschillende ingrediënten van het praatcafé. Zoals in het echt praatcafé startte het gesprek in kleine groepjes op basis van een ‘persoonlijke betekeniskaart’ met twee vragen: 1. Wat is de mooiste, zinvolste, leukste ervaring uit je Femma-tijd? en 2. Femma betekent voor mij... 

Ik laat je alvast een aantal antwoorden van vrijwilligers lezen, gewoon om je goesting te doen krijgen om in jouw  groep een ‘Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu’ op het programma te zetten.

Wat is de mooiste, zinvolste, leukste ervaring uit je Femma-tijd?
 • Mensen leren kennen in de buurt die ik anders nooit zou ontmoeten en die er dan wel (onverwachts) voor me zijn in moeilijke tijden (bijv. een overlijden in de familie). (32 j.)
 • Ik vind het leuk om elke maand een nieuwsbrief voor onze leden te maken en telkens als ik hen iets creatiefs bijleer op een workshop, geeft mij dat een goed gevoel. (46 j.)
 • De viering van 75 jaar Femma in Oostende met heel veel (een stad vol)  vrouwen samen in de vooravond en ontvangst bij Koningin Paola! (64 j.)
 • Het moment dat we voor verandering gegaan zijn. Alle leden zijn meegegaan.  (41 j.)
 • Voorzitter geweest zijn van KAV.  (62 j.)
 • Zorgen voor de ontspanning door toneeltjes, dansjes, ... te maken. Het oefenen vooraf en dan achteraf de tevredenheid bij het uitvoeren. De blije gezichten! (47 j.)
 • Een milieu-actie 25 jaar geleden: zwerfvuil opruimen en verenigingen zoals WWF, Greenpeace en Natuurpunt die een stand hadden om hun acties bekend te maken. (60 j.)
 • Afsluiting van het jaar met het bestuur. Na een jaar vergaderen en organiseren kunnen terugkijken naar een goed verloop. (28 j.)
 • Dat ze mij voor de kerngroep gevraagd hebben. Elke activiteit is een fijne samenkomst. (64 j.)
Femma betekent voor mij...
 • Contact met mensen uit mijn gemeente. Plezier, warmte en delen van lief en leed. (60 j.)
 • ‘Samenzijn’ maar ook ‘samen-zijn’. Ons identificeren als groep die soms iets voor anderen betekent. Als vrouw belangrijk zijn.
 • Madammen en nog madammen en dan maar babbelen. Ergens bij horen, groepsgevoel, aanvaarding, bijleren en delen o.a. creatief en culinair. (54 j.)
 • Vrouwen hun denkpatroon en visie verruimen.  (46 j.)
 • Engagement, een wereld die opengaat, maatschappelijke problemen aanpakken, opkomen voor gelijke kansen voor iedereen (64 j.)
 • Vriendinnen, betrokkenheid, een venster op de wereld (62 j.)
 • Mensen ontmoeten die ik anders niet zou tegenkomen (60 j.)
 • Een uitlaatklep. Tijd voor mezelf die ik kan delen met anderen.

Bekijk eens of jouw groep ook ‘Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu’ kan organiseren.

Kies een geschikt moment bijv. de nieuwjaarsbijeenkomst, de jubileumviering van je groep of een andere ontmoetingsactiviteit. Contacteer een lesgever/gespreksleider. Nodig ruim uit en/of werk eventueel samen met een andere Femmagroep.  Zorg voor een gezellig kader en bezorg de vrijwilligers en leden een onvergetelijke, hartverwarmende praatavond. Weet bovendien dat je als groep zo meewerkt aan een rapport dat de organisatie schrijft over de betekenis van Femma in het leven van vrijwilligers en leden. Voor meer info:  Ideeënboek, het magazine van november en de webwijzer.

 

Reageer