Vrijwilligers zijn heel gelukkig in hun Femma-engagement!

{$items.title}

En deze uitspraak komt niet van de organisatie, maar van jullie, Femma-vrijwilligers, zelf.  Voor de vakantie lanceerde Femma haar eerste vrijwilligersbevraging. Omdat wij wilden weten hoe gelukkig onze vrijwilligers zijn in hun engagement. Trouwens, dank aan alle vrijwilligers die deelnamen! Wat blijkt uit de resultaten? 3/4 van de bevraagde Femma-vrijwilligers geeft zichzelf een 8/10 of meer op de vraag of ze gelukkig zijn binnen hun Femma-engagement. En dat is super!

De cijfers

93% scoort op deze vraag meer dan 7/10. 97% van de vrijwilligers is graag vrijwilliger bij Femma. 87% is fier op Femma en maakt via haar engagement graag andere vrouwen warm  voor Femma. We mogen als Femma heel fier zijn op jullie, onze vrijwilligers. Het is heel fijn om te zien hoe goed jullie je voelen binnen jullie vrijwillig Femma-engagement. Femma-vrijwilligers voelen zich ook gewaardeerd en verbonden met hun lokale groep en de gemeenschap rondom hen. Uit de antwoorden blijkt nog maar eens hoe belangrijk het voor onze vrijwilligers is om een netwerk van vrouwen te hebben in hun leven.

Talenten krijgen kansen om zich verder te ontwikkelen. 80% van onze vrijwilligers vindt dat haar talenten verder ontplooid worden door het vrijwilligerswerk bij Femma. 70% geeft aan ook nieuwe talenten te hebben ontwikkeld. Het doet deugd om te merken dat het hart van onze organisatie zo goed in het leven staat en dat jullie genieten van jullie engagement in Femma.

Kansen tot verbetering

De scores zijn hartverwarmend. Maar alles kan beter. Uit de resultaten komen ook een paar verbeterpunten naar voor. Een uitdaging die Femma wil opnemen. Zo willen we in de toekomst o.a. meer inzetten op gesprekken rond taakverdeling en keuzes maken, op waardering en netwerk tussen Femmagroepen. De resultaten van deze bevraging helpen om richting te geven aan de aanpak in de (nabije) toekomst en om prioriteiten te stellen. Evaluatie op regelmatige basis geeft ons handvaten om bij te sturen, als blijkt dat dat nodig is.

Want zo’n gelukkige vrijwilligers, die moeten we koesteren, en daar zetten we ook verder op in!

Winnaars

Aan de bevraagde vrijwilligers werd gevraagd in welke Femma groep ze actief zijn. 5 groepen winnen een gratis Femma-activiteit naar keuze: Kontich Kazerne, Sint-Pauwels, Beveren OLV, Tielt Centrum, Lichtervelde. (Deze groepen werden al op de hoogte gebracht.)

Kreeg jij geen uitnodiging om deel te nemen aan de bevraging? Wees gerust, je hebt de mail niet gemist. Deze enquête werd aan een willekeurige selectie (steekproef) van vrijwilligers gestuurd. Misschien ben jij er de volgende keer wel bij.

Reageer