Hoe tevreden zijn Femmavrijwilligers over de Webwijzer?

{$items.title}

Begin dit jaar stuurden we een vragenlijst naar de vrijwilligers van het team Webwijzer. Dat zijn de vrijwilligers die binnen hun groep volledige toegang hebben tot de Webwijzer. We peilden naar hun kennis van de Webwijzer en hun vaardigheden in het gebruik ervan. 227 vrijwilligers (8,13%) stuurden hun antwoord in.

Gebruiksvriendelijkheid

43,8% geeft aan tevreden te zijn over de gebruiksvriendelijkheid. Voor 38,7% ligt graad van tevredenheid ergens in het midden (3 op een schaal van 1 to 5). 7,7% is heel tevreden, terwijl 2,1% de Webwijzer helemaal niet gebruiksvriendelijk vindt.

Resultaten waarover we tevreden kunnen zijn. Maar vergelijken we de cijfers met de vorige bevraging (2015), dan stellen we toch een lichte daling van de tevredenheid vast. De gebruiksvriendelijkheid van de Webwijzer moet dus nog beter. En daar blijven we aan werken!

Vaardigheden en kennis 

Omdat we het belangrijk vinden om in te zetten op de talenten van elke vrijwilliger – de juiste vrouw op de juiste stoel, zeg maar – peilden we ook naar de vaardigheden en de kennis van de vrijwilligers om met de Webwijzer te werken.
De vrijwilligers die reageerden gaven zichzelf een score van 1 tot 5 (1 = geen vaardigheid – 5 = grote vaardigheid):

  • 1 x score 1
  • 12 x score 2
  • 60 x score 3
  • 100 x score 4
  • 18 x score 5

118 vrijwilligers of 62,4% geven aan goed of heel goed met de Webwijzer te kunnen werken, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn. Maar in vergelijking met de resultaten van de vorige bevraging is er ook hier een lichte daling. Is er misschien een verband tussen de daling van de tevredenheid over de Webwijzer en de daling in de kennis en de vaardigheid om ermee aan de slag te gaan? We vermoeden dat dit wel eens het geval kan zijn.

Voor Femma betekent dit dat we verder inzetten op de verhoging van de gebruiksvriendelijkheid van de Webwijzer en de juiste vrouw op de juiste stoel, in dit geval de stoel van de Webwijzer. Een opdracht die we de komende periode zeker ter harte nemen.

Heb je nood aan vorming over het werken met de Webwijzer? Geef dit dan door aan je groepsbegeleider!

Reageer