Beleidsdoelen 2016-2020

Het toekomstplan van Femma draagt de titel ‘Meer tijd & geluk’

Als vrouwenbeweging vertrekken we van de leefwereld, noden en behoeften van vrouw. Vrouwen van alle leeftijden, ongeacht hun opleiding en culturele achtergrond, snakken naar tijd om te combineren wat ze belangrijk vinden: relatie(s) en gezin, zorg,  job, eigen ontplooiing, gezondheid en ontspanning, vrijwilligerswerk, ...

    Als ze evenwichtig en kwaliteitsvol kunnen combineren, zijn ze gelukkiger. Met dit toekomstplan levert Femma alvast een bijdrage aan ‘Meer tijd & geluk’ voor vrouwen (en mannen) en voor de samenleving.

1. Gelukkige en ondernemende vrijwilligers


Geen Femma  zonder vrijwilligers. Daarom zorgt Femma ervoor dat vrijwilligers gelukkig zijn in hun engagement. Ze doen wat ze graag doen en ze ontwikkelen hun talenten. Hun zelfzekerheid en geluk groeien dankzij persoonsgerichte vorming. Dat trekt andere vrouwen aan.
 

 

2. 150 nieuwe, superdiverse groepen

In een superdiverse samenleving vinden vrouwen met verschillende migratieachtergrond elkaar in nieuwe Femmagroepen.  Ze ontmoeten elkaar rond wat hen bindt: de buurt, een passie, een ervaring, een behoefte. Ze verenigen zich over verschillen heen. Deze vernieuwende, open en flexibele groepen versterken vrouwen en hun gemeenschap.

3. 3 makerijen in steden


Femma richt in 3 steden een makerij op. Dat is een goed gelegen, aantrekkelijke en laagdrempelige leer-, maak- en ontmoetingsplaats. Een inspirerende plek waar vrouwen talenten ontwikkelen en vriendinnen maken.