Over Femma

Femma is een vrouwenvereniging met 60 000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten. Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen.

Onze missie

Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Zo bouwen we aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren ons.

Onze Visie

Wij vrijwilligers maken Femma.

We bouwen aan een wereld die rechtvaardig, solidair en duurzaam is. Een wereld waar vrouwen en mannen een gelijke rol spelen in alle domeinen. Waar gelijkwaardigheid¹ en keuzevrijheid² van mensen centraal staat.
Met beide voeten staan we in de samenleving. Een samenleving die continu verandert en ons nieuwe uitdagingen en mogelijkheden biedt. Realiteiten zoals individualisering  en superdiversiteit  doen ons veranderen en vernieuwen. De leefwereld van vrouwen vormt daarbij onze inspiratiebron.

Bij Femma ontmoeten we elkaar.

Wat ons bindt, is vrouw zijn, over culturen en verschillen heen.
We ontmoeten elkaar op lokale activiteiten en via sociale media. Ontspanning, educatie, cultuur en maatschappelijke actie staan centraal bij die ontmoeting.
Wij zijn actieve en betrokken burgers. Onze inzet binnen Femma is een laagdrempelige opstap naar andere lokale en bovenlokale engagementen. Wij maken mee het sociale weefsel in ons dorp, gemeente of stad en scheppen hechte en open ‘gemeenschappen’.

 
¹Individualisering zien we als het proces waarbij mensen meer als individu dan als groep in de samenleving komen te staan. Het houdt verband met de dalende invloed van traditionele opvattingen, gedragingen, structuren en sociale verbanden.
²Superdiversiteit wijst op de evolutie van migratie van 'mensen uit een klein aantal landen van herkomst naar een klein aantal gastlanden' naar 'mensen uit een zeer groot aantal landen van herkomst naar een zeer groot aantal gastlanden'. Vandaag leven er in Brussel 174, in Antwerpen 168 en in Gent 160 nationaliteiten. Etnisch-culturele achtergrond wordt steeds minder een indicatie, omdat (nazaten van) immigranten steeds meer verschillen qua opleiding, werk en inkomen en groepen met elkaar mengen.
³Structurele machtsongelijkheden wijzen op ongelijkheden tussen groepen, voorbeeld mannen en vrouwen. De ongelijkheden zijn niet zomaar terug te brengen tot een individuele keuze. Ze worden ook bepaald door de structuren en stereotypen die in onze samenleving aanwezig zijn. Bijvoorbeeld het feit dat vrouwen minder actief zijn op de arbeidsmarkt is niet omdat ze elk individueel liever zorgen, maar wel bijvoorbeeld omdat vrouwen nog steeds als hoofdverantwoordelijke van zorgtaken worden gezien en omdat ze in sommige gevallen gediscrimineerd worden omwille van hun vrouw zijn.