Ontmoet Femma

#Wijblijvenverbonden ondanks Corona

Wij volgen steeds de richtlijnen voor onze sector die je vindt op www.coronagids.be. Heel wat activiteiten zijn dus niet mogelijk.  Toch houden onze groepen verbinding door allerlei acties:  attenties, kaartjes en via sociale media.
Ook op zoek naar inspiratie?  Neem een kijkje op www.femmamaakthet.be

Op zoek naar aanbod van groepen in je buurt?

 

Onze meer dan 700 vrouwennetwerken geven je met fijne activiteiten en boeiende ontmoetingen de kans om bewust tijd te maken voor vrije tijd en kracht te halen uit de verbinding met jezelf en met anderen.

Meer dan zesduizend vrijwilligers en zo’n vijftigduizend leden en deelnemers maken deel uit van onze Femma community.

Ook in jouw buurt is zeker een Femmagroep actief. Je kunt er leren, creëren, vriendschappen smeden en participeren. Op jouw manier draag je je steentje bij tot het versterken van ons netwerk en heb je impact op het realiseren van onze maatschappelijke doelen.

Op zoek naar informatie over onze werking in BrusselHier lees je er meer over.
En Leuven kun je in De Maekerij terecht voor heel wat creatieve verbinding!
Met het project 'Tijd voor Mij' versterken wij kwetsbare mama's.

 

Nieuws op onze Femmablog

Nieuws op onze Femmablog

Vrijwilligerskracht

Vrijwilligerskracht

5 december is ‘International Volunteer Day’, de dag waarop wereldwijd de vrijwilliger in de kijker wordt gezet. Op wereldschaal zetten zich miljoenen vrijwilligers in: om armoede te bestrijden, te zorgen voor de natuur, om waterputten te graven, en noem maar op. In Vlaanderen zijn vrijwilligers ook erg actief. Ook bij Femma zijn ze onmisbaar.  Ze zijn het hart én de kracht van onze vereniging.

Naar jaarlijkse traditie delen we dan ook het dankwoord van Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

Lees het artikel

Uitwisselen op afstand

Uitwisselen op afstand

De Uitwisselingsmomenten in het najaar zijn steeds een moment waar ik erg  naar uitkijk. Hier kan ik, als groepsbegeleidster, zeer veel vrijwilligers ontmoeten en kunnen vrijwilligers elkaar inspireren. Net voor de zomervakantie dachten we na over hoe we op een leuke, creatieve en Coronaveilige manier elkaar zouden kunnen ontmoeten. Al gauw kwam de harde realiteit, hoe graag we dit ook in levende lijven zouden willen organiseren, we moesten zoeken naar een alternatief.

Lees het artikel