Werkbaar werk voor iedereen (het vervolg)

{$items.title}

‘Niemand kan volledig vrij zijn als niet alle mensen vrij zijn.
Niemand kan helemaal gelukkig zijn als niet alle mensen gelukkig zijn’
Herbert Spencer, 19e eeuwse Engelse filosoof en socioloog


Werkt arbeid bevrijdend?

Ja, als je je goed voelt in je werk, als je je kan ontplooien in je werk en als je als mens geapprecieerd wordt. Om het met de definitie van ‘werkbaar werk’ te zeggen: als het werk je motiveert, je voldoende leerkansen krijgt, niet te veel stress oplevert en een goede work-life balance mogelijk maakt.

Werkbaar werk dus, en voor iedereen, predikt minister van Werk, Kris Peeters. Dus ook voor de werklozen. De regering werkt aan werk voor iedereen!

Wat werkt voor iedereen?

Nu, als je werk voor iedereen een topprioriteit vindt, dan zijn er grofweg drie manieren om de hoge werkloosheidscijfers te bestrijden, schrijft Mirjam De Rijk: het stimuleren van een arbeidsintensieve economie, het uitbreiden van de publieke sector en het bestaande werk beter verdelen. Op die drie pistes rust evenwel een beleidstaboe. Bezuinigen op onze publieke sector is het mantra en aan werkbaar werk werd ‘wendbaar’ toegevoegd: arbeidstijden moeten geregeld worden in functie van de 24-uurseconomie en vaste contracten moeten op de schop. Leve de interimarbeid van onbepaalde duur. Goed voor de economie? Een beleidsaanname die sterk bediscussieerbaar is. Net als de aanname dat een lastenverlichting op arbeid voor significant meer werk zorgt.

Investeren!

Waarom investeren we niet meer in zorg, in onderwijs, in onderzoek en in goed werkende overheidsdiensten? Waarom investeren we niet meer in de ecologische reparatie-economie in plaats van in de wegwerp-economie? Waarom voeren we geen arbeidstijdverkorting in om zo het werk beter te verdelen tussen mensen en tussen levensfasen?

Dit zou pas een grote stap zijn richting ‘werkbaar werk voor iedereen’. Het huidige beleidsplan ‘werkbaar en wendbaar werk’ is er alleen voor de happy few: voor diegenen die werk hebben in goede banen.

 

Daarom gaan wij er niet mee akkoord

Daarom schreven we deze open brief aan onze beleidsmakers: ‘Wet Peeters’, nee bedankt!

Onderteken jij mee?

Bron afbeelding

Reageer