Werkbaar werk op tafel

{$items.title}

Een beetje stress is uitdagend en gezond. Meestal lukt het om er mee om te gaan. Maar als die stress blijft duren, dan heb je een probleem. Stress kan vele oorzaken hebben, binnen en buiten het werk. Werkstress was in Vlaanderen nooit zo hoog.

In 2016 had 34,2% van de werknemers te maken met problematische werkstress. Voor zelfstandige ondernemers ligt dit percentage nog hoger, op 36,2%.  Dit cijfer vraagt om actie en daarom wil de SERV voor einde juni 2017 een actieplan opstellen. 

Ze willen hiervoor de stem horen van hen over wie het gaat: werknemers, zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers/bedrijfsleiders.  Op zondag 11 juni willen ze 60 mensen in gesprek laten gaan over de oorzaken en gevolgen van werkstress.  En omdat gender zeker een rol speelt, streeft de SERV ernaar om minstens evenveel vrouwen als mannen te laten deelnemen aan dit gesprek.

En natuurlijk kunnen we dat bij Femma alleen maar toejuichen en een warme oproep lanceren om mee te doen aan dit evenement!

Klik hier voor meer uitleg en een aanmeldingsformulier

Werkbaar Werk en Femma

Femma heeft zelf een hele resem voorstellen van beleidsmaatregelen om ons werk werkbaarder te maken.  En ook binnen de organisatie is het begrip geen hol begrip. Onlangs mochten we dan ook de Trofee Werkbaar Werk in ontvangst nemen!

Wil jij ons steunen in het streven naar werkbaar werk voor iedereen?  Dat kan!  Lees hier hoe.

 

Reageer