Week van de tijd

{$items.title}

Op 4 mei 2019 start de eerste Vlaamse editie van de Week van de Tijd. Tijdens deze week maakt Pasar samen met diverse partners de omgang met tijd en vrije tijd zo breed mogelijk bespreekbaar en hebben we extra aandacht voor de kortere werkweek, vrije tijd als basisrecht en bewuster omgaan met je vrije tijd.

De hele week vinden er, verspreid over de vijf provincies van Vlaanderen, activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Ze vormen tegelijk ook een oproep naar de Vlaamse, federale en Europese beleidsmakers om het thema ‘tijd en vrije tijd’ op de politieke agenda te plaatsen.

Wat is het probleem met tijd?

Hoewel we vandaag minder uren werken dan vroeger, geven mensen steeds vaker aan dat ze te weinig vrije tijd hebben. De reden voor deze tijdsdruk is een samenspel van verschillende factoren. Zo zien we dat nieuwe beleidsmaatregelen omtrent tijdsbesteding steeds gaan over flexibiliteit en efficiëntie in functie van economische winst. Steeds meer winkels zijn open op zondag, tijdskrediet is afgebouwd, we moeten met z’n allen langer werken, meer (gedwongen) deeltijds werk, flexibelere arbeidstijden, uitbreiding van de nachtarbeid, enz.

Dit denken vanuit winstoogmerk zet zich ook door in de vrije tijd. Zo heerst het idee dat we onze vrije tijd zo efficiënt mogelijk vol moeten plannen met activiteiten die ons zoveel mogelijk winst opleveren. En dat moeten we dan ook nog etaleren op social media – wat op zich ook weer tijd kost.

Een bewijs dat de problematiek van tijdsdruk niet uit de lucht geplukt is, vinden we ook in de gevolgen die zich op steeds grotere schaal tonen. Bijvoorbeeld: steeds meer mensen gaan minder werken om de zorg voor kinderen en het huishouden gecombineerd te krijgen, vaak zijn het vrouwen die deze rol opnemen, het aantal burn-outs en langdurig zieken is aanzienlijk, steeds meer mensen presteren overwerk (vaak onbetaald) en kinderen geven aan te weinig kwalitatieve tijd door te kunnen brengen met hun ouders .

Oplossingen voor de geschetste problemen worden massaal gezocht op persoonlijk vlak. Maar er is meer nodig.

Daarom een Week van de Tijd

Deze eerste Vlaamse editie van de Week van de Tijd wil zowel de ogen als het debat openen. Over tijdsdruk, over de combinatie van arbeid en vrije tijd, over het belang van vrije tijd en het recht op netto vrije tijd voor iedereen. Netto vrije tijd is de tijd die overblijft als alle verplichtingen zoals arbeid, huishouden en zorgtaken zijn vervuld; de échte tijd voor jezelf dus.

Deze Week van de Tijd roept enerzijds het beleid op om een samenleving te organiseren die vrije tijd erkent als een basisrecht en die voorkomt dat een tekort aan vrije tijd ondergesneeuwd raakt als een ‘onbelangrijk en ondergeschikt’ persoonlijk probleem. Anderzijds reiken de activiteiten tijdens deze Week van de Tijd mogelijkheden aan om je vrije tijd bewuster in te vullen – of net leeg te laten.

Van 4 tot 12 mei vind je verspreid over Vlaanderen zes kernen van waaruit Pasar samen met partnerorganisaties de Week van de Tijd organiseert. In en rond Hasselt, Gent, West-Vlaanderen, Leuven, Laakdal en Mechelen kan je terecht voor heel uiteenlopende activiteiten rond tijd.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle activiteiten

 

Reageer