We zijn sterk bezorgd omtrent het lot van de toekomstige (vrouwelijke) gepensioneerden

{$items.title}

Brussel, 16 maart 2016 - Ter attentie van de ministers Maggie De Block, Marie-Christine Marghem, Jacqueline Galant, Sophie Wilmès, Elke Sleurs en alle vrouwelijke Parlementsleden

Dames Ministers,
Dames Parlementsleden,

Ruim anderhalf jaar zijn de vakbonden in de weer om de effecten van het federaal regeerbeleid aan te klagen. Vandaag richten we ons tot u: we zijn sterk bezorgd omtrent het lot van de toekomstige (vrouwelijke) gepensioneerden in het licht van de hervormingen die de minister van Pensioenen wil doorvoeren.

De minister van Pensioenen heeft zich in de pers uitvoerig uitgelaten over de drie nieuwe plannen, die volgens hem getuigen van gezond verstand, maar die in werkelijkheid heel wat toekomstige gepensioneerden zwaar zullen treffen, in het bijzonder  vrouwen.

De minister wil de weging van bepaalde gelijkgestelde periodes herzien. Hij wil de gewerkte periodes zwaarder laten doorwegen ten opzichte van de periodes van werkloosheid en SWT. Die nieuwe weging zou ernstige gevolgen hebben, meer bepaald voor mensen met een laag pensioen, voornamelijk vrouwen.

De minister zet ook in op de verhoging van het maximumplafond voor de berekening van de pensioenen. Die verhoging is een positieve maatregel, noodzakelijk om het verzekeringsprincipe in het pensioenstelsel te bewaren. Daarentegen is het onaanvaardbaar dat deze – volgens de minister budgetneutrale – ingreep er zou komen door te hakken in de gelijkgestelde periodes en in de minimumpensioenen.

Ten derde belooft de minister de toekenning van een minimumpensioen aan wie 'effectief' 20 jaar gewerkt heeft, met andere woorden zonder periodes van werkloosheid of andere sociale risico's.  Maar heel wat vrouwen hebben een atypische of korte loopbaan. De minister wil bovendien dat de welvaartsaanpassingen in de toekomst zouden gericht worden op de minimumpensioenen met 45 jaar loopbaan. Daardoor zou 90% van de vrouwen uitgesloten worden van alle verdere verbeteringen.
Dames Ministers, Dames Parlementsleden, de pensioenhervorming die minister Bacquelaine nastreeft, is pure oogverblinding. Onder het mom van gelijkheid discrimineert deze hervorming de zwakste werknemers en werkneemsters in onze samenleving. In plaats van een solidariteit die werknemers met en zonder werk verbindt, dreigt er een opsplitsing in verschillende categorieën.

Wij willen u graag onze bezorgdheden omtrent de toekomst van de pensioenen kenbaar maken. Daarom nodigen we u uit voor een ontmoeting in de Brasserie de la Madeleine (Magdalenasteenweg, 53, 1000 Brussel) op donderdag 17 maart vanaf 11 uur.

We heten u welkom bij ons en willen met u van gedachten wisselen over de concrete impact van deze plannen. Ook werkneemsters die in een zeer precaire situatie zouden belanden als de voornemens van de minister van Pensioenen werkelijkheid zouden worden zullen er zijn.

Dames Ministers, Dames Kamerleden, wij kijken uit naar uw komst. Inmiddels maken we onze hartelijke groeten over. 

 

Marc Leemans, Voorzitter van het ACV
Rudy De Leeuw, Voorzitter van het ABVV
Mario Coppens, Voorzitter van de ACLVB

Koen Meesters, Nationaal Secretaris ACV
Jef Maes, Federaal Secretaris ABVV
Sabine Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB

Magda De Meyer, Feministisch Sociaal-economisch Platform

Reacties

Barette Magda schreef

Ik heb als vrouw 43 jaren gewerkt waarvan 39 jaar voltijds dan 2 jaar zorgkrediet en 2jaar tijdskrediet beiden halftijds gewerkt. Mijn pensioen is maar

1090 euro ..een peulschil..het is niet meer dan een minimum loon. Hoeveel gaan weinig of niet werkende mensen krijgen , als jullie weten die wel degelijk gewerkt hebben een peulschil krijgen . Spijtig maar ik kan niet anders zeggen dat wanneer zeker de vrouwen gekozen hebben om thuis te blijven bij kinderen , zij dan ook maar recht hebben op de gewerkte jaren. Heb een volledige loopbaan en heb weinig pensioen ondanks werken vanaf mijn 17 jaar, ik heb voor de sociale zekerheid gewerkt !! Ook ik heb twee kinderen gekregen en toch gaan buitenhuis gaan werken. Ik heb ook vakanties en dag-opvang moeten betalen , dus ik vind gewerkte jaren ..pensioen en niet gewerkte jaren ...niet. Grtjs Magda

Johanna schreef

Goed gezegd! Ik heb bijna niet gewerkt ,ben huisvrouw dus logisch niet veel pensioen wel vrijwilligers werk gedaan x

Reageer