Wat Femma voor mij betekent

{$items.title}

Omdat vrouwen er zijn voor elkaar.
Femma, het laat je niet meer los.
(65 jarig Femmalid)

Femma is voor mij...

Wie beter dan de vrijwilligers en leden kan uitleggen wie Femma is? In de dagboekjes die de leden ons in de voorbereidingsfase van ons nieuwe beleidsplan toestuurden, kregen we een mooi zicht op het belang van Femma voor individuele vrouwen.

Femma is volgens hen...

- Eventjes ontspannen, eventjes ontsnappen.
- Energie, sociaal contact en voldoening.
- Leerrijke avonden en fun, fun, fun.
- Een leerschool, een mogelijkheid tot ontplooiing.
- Een venster.
- Een manier om vrouw te kunnen zijn.
- Leerrijke avonden en fun, fun, fun.
- Een trouwe vriendin, al meer dan 30 jaar.
- Zo zinvol en inspirerend.
- ...


De nationale cel aan het woord over de betekenis van Femma

In de nationale cel zingeving nemen enthousiaste vrijwilligers vier keer per jaar de algemene zingevingswerking van Femma onder de loep. De vrijwilligers uit deze cel namen onlangs even de tijd om zich op hun beurt te bezinnen over de vraag 'Wat betekent Femma voor mij?' Hieronder enkele fragmentjes uit hun antwoorden.

Gezellig keuvelen, soms ook discussie.
KAV, nu Femma, was voor mij een leerschool met veel moraal, ik ben er DANKBAAR om.
(Josée)

 "Femma geeft me de ruimte om stil te kunnen staan bij het leven  in al zijn aspecten. Samen met Femma-vriendinnen kom ik op verhaal, kan ik reflecteren over wat zin geeft aan het leven en dit in verbondenheid  met anderen, met de Ander." (Chris)

 Femma is, zoals Cardijn het zei, de universiteit van het leven: mensen leren met mensen omgaan. En zoals Elchardus het zegt: vrijwilligers staan meer verdraagzaam in de samenleving.
In Femma ervaar ik vriendschap, geven en ontvangen. Levenservaringen delen: dragen en gedragen worden. (Rita R.)

"Femma tilt me op en laat me boven mezelf uitgroeien. Ik had het grote geluk Femmadames  te ontmoeten die in mij geloofden en 'dingen' zagen waar ik zelf geen besef van had." (Rita H.)

Het feit dat Femma mijn kwaliteiten en ervaring naar waarde schatte, gaf mij energie en vertrouwen in mijzelf...
Veel zaken waar ik mee bezig ben zoals spiritualiteit, religie, andere culturen, zingeving, creativiteit, vind ik bij Femma. Ik kan er vrijuit over praten. Dus kom ik een beetje ‘thuis’...
Bij Femma vond ik een leerplatform. Ik sta er niet alleen voor. Dankzij Femma draai ik mee in de maatschappij, kan ik mijn competenties gebruiken en mijn talenten verder ontwikkelen. Ik kan iets doorgeven en mensen blij maken.
Daarom ben ik Femma dankbaar. (Annie)

Dank je wel dames voor jullie waarderende woorden. Samen blijven we werk maken van de schitterende zin van Femma! Mooie vrijwilligers zoals jullie geven mij alvast keer op keer goesting in meer, meer en nóg meer Femma...  Ik sluit dit blogje graag af met een gedicht van Rita H. en een engagementsverklaring uit haar pen. Een engagement dat ik met plezier deel. Vóór ik even in moederschapsrust verdwijn...

Wie naast mij en voor mij loopt is belangrijk maar ik hoop wakker en attent genoeg te blijven om vooral wie achter dreigt te blijven te omringen met het aanbieden van  "warm ontmoeten".

Reageer