Wat beslist jouw stem komende gemeenteraadverkiezingen?

{$items.title}

Deze week viel mijn stembrief in de bus.  Ook al roept de stemplicht, eigenlijk ga ik graag stemmen, zeker als het gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dan gaat het over mijn straat, mijn buurt, mijn gemeente. De gevolgen van het lokale beleid voel ik de komende zes jaren weer elke dag. Ik zal er blij of ongelukkig van worden. Ik zal er constructief aan meewerken,  erover klagen of actie tegen voeren. In elk geval kan ik op 14 oktober alvast stemmen voor  ‘de goei’.

Ik probeer het reilen en zeilen in m’n gemeente te volgen, ben actief in verenigingen en in m’n buurt. Regelmatig neem ik deel aan infosessies, debatten of activiteiten die de gemeente organiseert. Ik zie hoe politieke partijen en politici, zeker buiten verkiezingstijd,  een verschillende visie hebben  en heel verscheiden voorstellen naar voor schuiven. Ik stel vast dat sommigen het  houden bij ‘spreken over’, terwijl anderen de daad bij het woord voegen en concrete verbeteringen realiseren. Ergens voor staan én ervoor gaan. Precies zulke authentieke politici spreken me aan.

Een concreet stemadvies hoef ik niet te geven. Jij bent zelf perfect in staat om een goeie keuze te maken tussen partijen en kandidaten in jouw gemeente.

Ik laat ook niet in m’n stemkaart kijken, maar wil je wel inzage geven in m’n overwegingen:

  • Enkel politieke partijen die consequent gaan voor rechtvaardigheid en solidariteit, duurzaamheid en participatie komen in aanmerking voor m’n stem. Daarvoor luister ik niet alleen naar hun woorden maar kijk vooral  naar hun daden.
  • Bij mijn rechtvaardigheidsgevoel  hoort een voorkeur voor mensen die het moeilijk hebben op vlak van gezondheid, werk, gezin, sociaal netwerk, sociale- en politieke rechten. Partijen en kandidaten die  het opnemen voor kwetsbare mensen en groepen, zij die staan voor een warm sociaal beleid,  hebben bij mij een voetje (of stem) voor.
  • Lokaal beleid moet  tegemoet komen aan  de behoeften van diverse bevolkingsgroepen: de groeiende groep ouderen en alleenstaanden, de jonge gezinnen met kinderen, … Iedereen zou op een of andere manier steun moeten ondervinden om kwaliteitsvol en gelukkig te leven in de gemeente.
  • Ik stem vrouw. Omdat ik zelf een vrouw ben en in een vrouwenbeweging actief ben. Omdat een M/V evenwicht ook in de politiek beter is, tot beter beleid leidt. Omdat er zeer degelijke vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten staan.
  • Lokaal beleid is bepalend voor de toekomst van de gemeente. Geen toekomst zonder  innovatie, duurzaamheid, samenwerking  tussen  actoren (middenveld, onderwijs, bedrijfsleven, politiek, …) en goed samenleven in superdiversiteit.

Bepaalde aandachtspunten of concrete voorstellen van of voor de toekomstige politici spreken mij bijzonder aan. Ze hebben te maken met m’n persoonlijke situatie en ervaring. Iedereen heeft wellicht zo z’n stokpaardjes voor 2018:

  • Maatregelen om mantelzorg te ondersteunen: meer mogelijkheden voor kortverblijf, samenwerking tussen diensten, een mantelzorgpremie als aanmoediging, …
  • Kwaliteitsvolle en betaalbare lokalen voor verenigingen, flexibel inzetbaar en eenvoudig te reserveren.
  • Voldoende en diverse voorzieningen voor de opvang van kinderen en van ouderen.
  • Promotie van en gepaste infrastructuur voor zwakke weggebruikers o.a. voetgangers, fietsers, rolstoel- en buggygebruikers, gebruikers van het openbaar vervoer, …
  • Voldoende ruimte voor iedereen. Groene ruimten en stille ruimten, ruimte voor  kinderen en jongeren, voor (jonge) kunstenaars en ondernemers en voor ontmoetingen tussen mensen en groepen.
En jij? Wat zijn voor jou doorslaggevende argumenten om wel of niet voor een bepaalde partij of kandidaat te stemmen? Wat wil jij dat het nieuwe gemeentebestuur in jouw gemeente voortzet, stopzet of nieuw op de rails krijgt? Laat het ons weten!

Reacties

ine deno schreef

Mijn bezorgdheid is het vele 'banale' druggebruik bij jongeren en alle miseries die daar het gevolg van zijn...

in geen enkel politiek debat in onze streek kwam dat aan bod..

Brigitte schreef

Knap geschreven Chris. En heel herkenbaar.

Cecile De Cock schreef

Absoluut waardevol en zeer herkenbaar. Toch bijzonder goed ter overweging naar 14 okt. DANK !

Tifosanele schreef

Bij ons ging het jammer genoeg te weinig over de inhoud en te veel over de personen zelf, wat ik bijzonder jammer vond. Ik schreef er eerder deze week toevallig ook over. https://nelevanmalderen.wordpress.com/2018/10/07/mag-het-iets-meer/

Liesbeth Maris schreef

Fijn ook hier een oproep tot #StemVrouw te lezen! Ook al maken vrouwen meer dan de helft van de bevolking uit, toch zijn er slechts 16% vrouwelijke burgemeesters en 34% vrouwelijke schepenen. Hoog tijd om hierin verandering te brengen! Kies voor evenwicht! #StemVrouw op 14 oktober 2018!

Reageer