Waarom Femma de Open Klimaatbrief van de cultuursector ondertekende

{$items.title}

De kranten staan dezer dagen vol artikels over de klimaattop in Parijs. Logisch, want (bijna) alle landen van de wereld buigen zich samen met experten over één vraag die onze toekomst zal bepalen. Hoe zorgen we ervoor dat de onze planeet leefbaar blijft voor ons en onze (klein)kinderen? Het belangt ons allen aan. Ook Femma wil een steentje bijdragen. Daarom ondertekenden we de Open Klimaatbrief van de cultuursector.

Waarom al die heisa? Wat is het broeikaseffect?

De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door het broeikaseffect. Dit filmpje (link) legt heel eenvoudig uit hoe dit werkt. Het resultaat is een klimaatverandering.

Enkele angstaanjagende gevolgen:

  • Zeeën en oceanen worden warmer. Daardoor  ontstaan er meer en zwaardere stormen en orkanen die aan land komen en veel schade en slachtoffers veroorzaken.
  • Bepaalde streken krijgen nooit meer regen. Zeker in Afrika, Californië en dichterbij in Zuid-Europa. Dit zorgt ervoor dat de oogst mislukt en dat in armere landen hongersnood dreigt.
  • De ijskappen op de Noordpool, Zuidpool, Groenland… smelten. Al dat ijs wordt dus water dat in de zee terecht komt. Hierdoor stijgt de zeespiegel. Gebieden die laag gelegen zijn dreigen zo onder water te komen.

De oplossing is eigenlijk simpel: we moeten gewoon minder broeikasgassen uitstoten.

"Wij zijn de eerste generatie die de effecten van de klimaatverandering voelt en de laatste generatie die er iets aan kan doen." Barack Obama op de klimaattop in Parijs

Waarom lukt het dan zo moeilijk om tot een akkoord te komen?

Om minder uit te stoten, moeten we veel geld investeren in nieuwe technologie. Elk land en zelfs elke streek wil vermijden dat zij meer zouden bijdragen dan de anderen. Ergens is dit wel logisch, maar daardoor wordt het akkoord steeds weer uitgesteld. En het probleem is te complex om een echt juiste verdeling te vinden.

Dit is jammer, want de gevolgen (natuurrampen, droogte, stijgende zeespiegel) zullen ons in de nabije toekomst veel meer geld kosten.

Nood aan een gedragsverandering

Niet alleen de kosten van een klimaatakkoord zijn een moeilijke factor. Er is ook een gedragsverandering nodig. Het gaat over de rol die we aan onze economie geven. Nu streven we ernaar om altijd maar meer te hebben. De cultuursector (waar Femma deel van uitmaakt) pleit ervoor om hiermee op te houden. We moeten streven naar ‘beter’ in plaats van naar ‘meer’.

Als cultuursector vragen wij van de overheden een ambitieus klimaatakkoord om de klimaatverandering te stoppen. We mogen hier niet langer mee wachten. Hoe langer we wachten, hoe duurder het zal worden.

Als cultuursector engageren wij ons om zo’n ambitieus klimaatakkoord enthousiast te ondersteunen en mee uit te voeren. Net als iedereen hebben we een verantwoordelijkheid om onze organisaties zo veel als mogelijk klimaatneutraal te maken. Daar maken we bij Femma ook nu al werk van.

Een klimaatneutrale samenleving is een rechtvaardige samenleving die ‘meer’ vervangt door ‘beter’. Daarom ondertekende Femma de Open Klimaatbrief van de cultuursector. Je kan de volledige brief hier lezen:  pulsenetwerk.be/open-brief

Reacties

Goos lief schreef

Doe alle plastiek verpakking weg

koop alles wat in u streek groet of gemaakt wordt dan is

de helft van het klimaat al opgelost

van het klimaat opgelost

Kathleen Serroyen schreef

technologie en wetenschap zijn de antwoorden die we nodige hebben : afvalverwerkende bedrijven en bedrijven die afval gebruiken als nieuwe grondstof, en inderdaad op ons niveau energiezuiniger leven, meer en zelf dingen herstellen, hergebruiken, de kringloopwinkels enz...dit is het pad denk ik dat we verder moeten gaan, in een versneld tempo weliswaar want de natuur heeft haar eigen ritme en logica, en op een bepaald moment draait het rad door en kunnen we het niet meer stoppen, daar ben ik ook van overtuigd, dus moeten we de politiek onder druk zetten opdat economie en ecologie hand in hand gaan , in elke sector en op elk niveau. Er zijn al vele goede initiatieven maar nog te vrijblijvend en te versnipperd

Reageer