Vrouwenorganisaties eisen duidelijkheid over genderimpact van besparingsmaatregelen

Meer duidelijkheid over genderimpact van de besparingsmaatregelen

Brussel, 8 maart 2012. Op de Internationale Vrouwendag luiden Nederlands- en Franstalige vrouwenorganisaties de alarmbel over de besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo. Ze brengen hun bezorgdheid over aan Joëlle Milquet, federaal minister voor gelijke kansen, en vragen een gedetailleerde gender impact meting van de crisismaatregelen.

De genderstatistieken die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vorige week voorstelde, maken nog maar eens duidelijk hoe groot de kloof is tussen de sociaal-economische positie van vrouwen en mannen. Door de besparingsmaatregelen dreigen vrouwen een nóg grotere prijs te betalen voor (onder meer) de zorgverantwoordelijkheid die ze opnemen. Dat is onaanvaardbaar.

  • Het wordt moeilijker om tijdkrediet of loopbaanonderbreking te nemen. Aangezien er niets gebeurt om de combinatie werk/gezin gemakkelijker te maken, zullen meer vrouwen deeltijds gaan werken, of zelfs stoppen met werken, met alle negatieve gevolgen voor hun sociale rechten.
  • Er zijn de strengere voorwaarden inzake de werkloosheid. Omdat je een aangeboden job voortaan pas mag weigeren als die meer dan 60 km van huis ligt (i.p.v. 25k m) en omdat het ontbreken van kinderopvang geen valabele reden is om werk te weigeren, dreigen meer vrouwen tot deeltijds werk te worden gedwongen of hun werkloosheidsvergoeding te verliezen. Ook de toenemende degressiviteit van de uitkeringen die er al was, dreigt extra zwaar te wegen op vrouwen, aangezien zij oververtegenwoordigd zijn in de categorie 'samenwonenden', voor wie de forfaitaire uitkering al belachelijk laag ligt.
  • Door de ongelijke verdeling van zorg en arbeid dreigt het afschaffen van het overlevingspensioen vrouwen hard te treffen. Vrouwen die nu arbeid terugschroeven in functie van zorg, of daarom (tijdelijk) helemaal uit de arbeidsmarkt stappen, kunnen de beperkte eigen sociale rechten later niet langer compenseren met het overlevingspensioen van de partner. Vandaag werkt 44,3 % van de vrouwen deeltijds en zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de laagste pensioenen (59 % van de vrouwen ontvangt een maandelijks pensioen dat kleiner is dan 1.000 euro, tegenover 33 % van de mannen). De vrouwenbeweging blijft vragende partij voor de individualisering van de sociale zekerheid, maar alleen als dat geldt voor het hele pakket van de sociale zekerheid en gepaard gaat met een effectief combinatiebeleid. Bovendien moet het uitgespaarde geld dan geïnvesteerd worden in een verhoging van de laagste pensioenen. Vergeten we ook niet dat nauwelijks 10 jaar geleden de pensioenleeftijd voor vrouwen al werd opgetrokken van 60 naar 65 jaar, onder het mom van gelijkheid, en dat zonder enige compensatie (in de vorm van betere verloning of werkomstandigheden, meer kinderopvang...)
  • Een grotere financiële afhankelijkheid zal het armoederisico van vrouwen verder doen toenemen, en dit geldt des te meer voor kortgeschoolde vrouwen en vrouwen van etnisch-culturele minderheden. Het getuigt in dat opzicht van cynische vooruitziendheid dat de regering er wél voor zorgt dat de OCMW’s meer uitkeringen zullen kunnen betalen.

In 2007 werd de wet op gendermainstreaming goedgekeurd, die bepaalt dat alle beleid getoetst moet worden op specifieke effecten op vrouwen en mannen. Vijf jaar later is ze nog steeds dode letter en lijkt het er sterk op dat de vrouwenorganisaties zélf maar moeten uitzoeken welke rekening de vrouwen gepresenteerd krijgen met de besparingsmaatregelen.

Op deze 8 maart vragen de ondertekenende organisaties dat de regering haar verantwoordelijkheid opneemt en een gender impact meting organiseert van de crisismaatregelen. De vrouwenorganisaties zullen nauwlettend toezien op de timing en de kwaliteit van deze meting.

De Belgische vrouwenbeweging toont zich op Internationale Vrouwendag solidair met de vrouwen die in Europa en wereldwijd de gevolgen ondervinden van de economische crisis. Ze vindt het onaanvaardbaar dat zowat overal sociale rechten worden afgebouwd en eist een beleid dat inzet op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Ondertekenende organisaties:
Vrouwen Overleg Komitee, Vie Féminine, KAV, ACV, Ella
Meer info: Sofie De Graeve, woordvoerster Vrouwen Overleg Komitee, gsm 0479 78 98 33, vrouwendag@amazone.be
http://www.vrouwendag.be/

Reageer