Vrouwen gaan licht vooruit

{$items.title}

Het aandeel vrouwelijke verkozenen stijgt licht. Dat wijzen de - nog voorlopige- cijfers 1 dag na de verkiezingen uit. In de Kamer zijn 60 (+ 1)  van de 150 verkozenen een vrouw. In het Vlaams Parlement stijgt het aantal vrouwen naar 55 (+4), en dit op 124 verkozenen. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt een bijna gelijke man/vrouwverdeling voor, met 43 vrouwen op 89 verkozenen. In Het Europees Parlement daarentegen zijn maar 6 van de 20 Belgische verkozenen een vrouw. In 2009 waren dat er nog 7.

De cijfers geven de rechtstreeks verkozenen weer. Wie effectief gaat zitting nemen, is nog afhankelijk van de regeringsvorming. Uitkijken is het ook nog naar het aandeel vrouwen in de Senaat. De Senaat wordt, voor het eerst, immers samengesteld door leden van de gemeenschaps- en gewestparlementen.

(www.rosadoc.be)

Reageer