Vrouwen en mannen op de werkvloer: nog een grote kloof te dichten

{$items.title}

Vrouwen verdienen minder dan mannen. Ze hebben het moeilijker om carrière te maken en zijn zwaar ondervertegenwoordigd in bestuursraden. Het jongste OESO-rapport ‘ Closing the Gender Gap. Act Now’, stelt dat er in ons land nog veel werk aan de winkel is om gendergelijkheid te bereiken.

Nochtans doen meisjes het op school beter dan jongens. Bijna de helft (49%) van de vrouwen tussen de 25 en 34 jaar haalde een diploma hoger onderwijs. Bij de mannen in diezelfde leeftijdscategorie is dat maar 36%. Maar die grotere onderwijsgelijkheid vertaalt zich niet in een grotere gelijkheid op de werkvloer. Vrouwen verdienen gemiddeld 8,9 procent minder dan mannen, ook als ze zogenaamd ‘topverdieners’ zijn. In senior managementfuncties blijven ze met 34% ondervertegenwoordigd. En met hun vertegenwoordiging in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven is het nog droeviger gesteld: één bestuurslid op tien is een vrouw. En dit ondanks de wettelijke verplichting om naar minimum één derde vrouwelijke bestuursleden te gaan.

Overigens is ook in het onderwijs de genderkloof nog niet gedicht. En dan gaat het vooral over de studiekeuze. Te weinig meisjes kiezen voor wetenschap, wiskunde en technologie. Studiegebieden die interessante carrièreperspectieven bieden en onze maatschappij innovatie en groei bieden. We moeten de stereotypen wegwerken.  Door schoolboeken genderneutraal op te stellen: geen ‘verpleegsters’ en ‘mannelijke ingenieurs’ meer.  Door een gezonde man-vrouwverhouding na te streven in het lerarenkorps, en dit in alle studierichtingen. En door het genderbewustzijn bij de leerkrachten aan te scherpen.

Wil je meer weten over het rapport: www.oecd.org

Geschreven door ilse de vooght.

Reageer