Vrijwilligerswerk kan nu ook voor vreemdelingen

{$items.title}

Vanaf 28 juni 2014 kunnen alle vreemdelingen met wettig verblijf vrijwilligerswerk doen. Ook iedereen die recht heeft op materiële opvang mag vrijwilligerswerk doen, behalve de gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf. Dat komt door een wijziging van de wet over de rechten van vrijwilligers.

De wet van 22 mei 2014 wijzigt de wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers. Daardoor valt het vrijwilligerswerk door vreemdelingen niet meer onder de arbeidskaartenreglementering. Zo komt er een einde aan de ongelukkige constructie dat enkel vreemdelingen die vrijgesteld zijn van arbeidskaart vrijwilligerswerk in ondergeschikt verband mochten doen.

Het vrijwilligerswerk moet voldoen aan de gewone voorwaarden van de wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers.  De nieuwe wet treedt in werking op 28 juni 2014. Een koninklijk besluit kan nog bijkomende regels bepalen.

Alle info

(bron: Kruispunt Migratie Integratie)

Reacties

Mien Quartier schreef

Dit is heel goed nieuws voor asielzoekers, inwijkelingen en andere vreemdelingen die zich maar wat graag willen integreren en een bijdrage willen leveren aan onze maatschappij door vrijwillig iets te doen. Maar dit tot nog toe niet mochten...

Liesje schreef

Jep, vrijwilligerswerk kan echt bijdragen tot integratie en kennismaking met elkaar!

Fijn dat het nu echt mag!

Reageer