Voor een echte ode aan de mantelzorg

{$items.title}

Met het  boek ‘Zorg zonder naam’ van gezinssociologe Anne Dedry en de jaarlijkse dag van de mantelzorg kregen de afgelopen week niet alleen de voetballende maar ook de mantelzorgende Belgen media-aandacht, zij het wat minder. De Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, deelde via twitter mee dat zijn mantelzorgplan klaar is èn dat de federale minister van Werk, Kris Peeters, het thema ‘zorgverlof’ meeneemt in zijn plan ‘werkbaar en wendbaar werk’.

De (werkende) mantelzorgers mogen binnenkort op beide oren slapen. Er zal voor hen gezorgd worden! Weliswaar binnen budgettaire beperkingen en binnen een grove flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar soit.

Een kniesoor die daarnaar verwijst. Ik doe het toch.

Voor zover de impact budgettair neutraal is, belooft minister Peeters een verlenging van het tijdskrediet met motief ‘zorg voor een ziek familielid’ met drie maanden en een verlenging van het tijdskrediet voor palliatieve zorg met 1 maand.  De minister wil het ook mogelijk maken dat werknemers verlofdagen kunnen schenken aan collega’s met een ernstig ziek kind.  Is dat het ‘zorgverlof’ waarnaar minister Jo Vandeurzen refereert?

De federale regering is helemaal niet ambitieus als het op de ondersteuning van (werkende) mantel- en andere zorgers aankomt:

  • De uitkeringen zijn en blijven laag waardoor veel mensen zo’n verlof niet kunnen opnemen;
  • De uitkering voor het tijdskrediet zonder motief is afgeschaft. De meeste mensen die dit tijdskrediet opnamen, deden dat om te zorgen.
  • Het tijdskrediet met motief zorg (er zijn zes redenen om dit motief te kunnen opnemen) is voor een paar redenen verlengd tot 48 maanden. Alleen kan de RVA de uitkering voor de verlenging NIET toekennen omdat de nodige regelgeving ontbreekt.
  • Aan de thematische verloven – ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof- raakt de regering niet. Ze verstrengt wel de voorwaarden en de controle op de motieven.
  • Het heeft niet veel gescheeld maar ei zo na kregen werkloze mantelzorgers van deze regering ook geen uitkering meer. Dankzij fel protest trok de regering deze maatregel in.

Meer dan de helft van onze arbeidstijd besteden we aan onbetaalde arbeid: kinderen opvoeden, kleinkinderen opvangen, mantelzorg, vrijwilligerswerk en huishoudelijke taken.  Als we de huidige mantelzorguren moeten vervangen door professionele uren, kost dat 22,27 miljard euro per jaar berekende de Universiteit Hasselt. Als werkende mantelzorgers door een betere ondersteuning niet ziek worden, besparen we 1,2 miljoen euro per dag in de ziekteverzekering.

Anne Dedry bepleit een ongelimiteerd tijdskrediet voor mantelzorgers, werkbaar werk en een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Femma gaat voor een 30-urenwerkweek voor iedereen, met als aanvulling een degelijk vergoed mantelzorgverlof dat werkende mantelzorgers flexibel kunnen opnemen en hen tijdelijk extra lucht kan bieden èn een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Met ongelimiteerde tijdskredieten hebben we het niet zo, omdat ze niet genderneutraal zijn (vrouwen nemen ze veel vaker op dan mannen) en omdat een langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt de terugkeer ernaar toe erg bemoeilijkt.

En jij, waar ga jij voor?

Reacties

Agnes Bauwens schreef

Beste,

ik ben juist 14 dagen thuis uit het ziekenhuis na 6 maanden ,eerst een operatie en daarna revalideren,mijn man is mij alle dagen weesten bezoeken,na 17 u,vroeger mocht niet (revalideren),in die tijd moest ons huis netjes blijven,wassen,strijken,koken,boodschappen doen en nog zoveel meer,gelukkig konden we terug vallen op familie en vrienden,buren ,die af en toe een handje wilden toesteken,mijn man heeft zoveel gedaan voor mij, een echte mantelzorger,nu nog,ik moet alle dagen gaan zwemmen,alle dagen kinè,gelukkig kan ikzelf nu ook al een beetje bezig zijn met huishoudelijke taken.

Dus hoedje af voor al die mensen die de zware taak hebben om voor iemand te zorgen.

anoniempje schreef

ik ben 29 en zorg al 10 jaar voor mijn zieke moeder, het word alleen maar zwaarder. ik heb een huis 2 kinderen,en een 32uren job. financieel heb ik het tijdskrediet uitgezocht maar helaas hier niet haalbaar, het is soms zo zwaar!

warme knuffel aan alle mantelzorgers!

van de vaerd ingeborg schreef

een dikke pluim voor alle mantelzorgers, mijn mama was er ook een. ja, was, want aangezien ze al haar tijd in het mantelzorgen stak en nooit iets voor haarzelf is ze jammer genoeg overleden. 2 keer heeft ze aanvraag gedaan om erkend te worden als mantelzorgster en 2 keer heeft ze bot gevangen! de wetgeving zit nog niet goed in elkaar, hopelijk komt daar vlug verbetering in.

Reageer