Volgens HIVA onderzoek hebben mannen betere banen dan vrouwen

{$items.title}

Brussel, 29 juni 2012. Mannen genieten van een betere baankwaliteit dan vrouwen. Vrouwen zijn ook oververtegenwoordigd in banen ‘met een beperkte werknemersvertegenwoordiging’. Het zijn enkele genderconclusies uit de studie ‘Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België’ van het Hoger Instituut voor de Arbeid. De gegevens tonen volgens Femma aan dat een ‘gender@work’-beleid meer dan ooit nodig is.

De HIVA-onderzoekers onderscheiden zeven baanclusters. Twee clusters worden gekenmerkt door een goede tot uitstekende baankwaliteit: (relatief) hoge lonen, voltijds werk, veel opleidings- en loopbaankansen en een vast contract. Ruim 1 op 3 van de Belgische werknemers bevindt zich in deze clusters. In deze clusters bevinden zich meer mannen dan vrouwen.

Vier clusters ervaren ten minste één onaangenaam element in hun baankwaliteit. Die onaangename kenmerken zijn bijvoorbeeld deeltijdse contracten en/of de beperkte carrièremogelijkheden, in de arbeidstijdregelingen, in de emotionele belasting van het werk, of in het zwaar en repetitief karakter van de taken. Hier zien we dat vrouwen vaker worden geconfronteerd met werk met beperkte carrièremogelijkheden en emotioneel belastend werk, mannen met zwaar repetitief werk en flexibele en ongebruikte werktijden. In deze clusters bevinden zich de helft van de werknemers.

Ten slotte bevindt 1 werknemer op 6 zich in de cluster ‘laagwaardig werk’. De lonen zijn laag, de loopbaankansen nihil, opleidingen worden niet aangeboden en een tijdig contract is waarschijnlijk. En aansluitend beschikken de werknemers als groep evenmin over een forum om collectief hun mening te uiten over hoe hun werk georganiseerd wordt. In deze categorie bevinden zich meer vrouwen dan mannen.

Werk van goede kwaliteit is ook duurzaam werk, blijkt uit het onderzoek. Mensen in banen van goede kwaliteit zijn meer geneigd te denken dat ze hetzelfde werk zullen doen als ze 60 jaar oud zijn. Beleidsmakers die mensen langer aan het werk willen houden, zullen dus van kwaliteitsvolle banen een actiepunt moeten maken. En ook hier loert het gendergegeven om de hoek. Vrouwen hechten belang aan sociale aspecten als inspraak, vertegenwoordiging, een goede ondersteuning en het vermijden van pestgedrag. Daarnaast vinden ze ook regelmatige werktijden, carrièremogelijkheden en niet veel emotionele druk belangrijk. Voor mannen zijn repetitieve taken en een risicovolle werkomgeving (vb. biochemische risico’s, werken in hoge of lage temperaturen) nefast voor de baanduurzaamheid. Kortom, een goed eindeloopbaandebat houdt rekening met deze gendergerelateerde elementen, stellen de onderzoekers.

Reageer