Vijf excellente redenen om vandaag te betogen

{$items.title}
1. Omdat vrouwen genegeerd worden

Er zaten nauwelijks vrouwen aan de onderhandelingstafels en we zijn op alle regeringsniveaus ondervertegenwoordigd. Kinderopvang wordt duurder. Het tijdskrediet zonder motief verdwijnt en tijdskrediet voor zorg aanvragen minder gemakkelijk. Een mannelijk kostwinnersmodel blijft de norm voor een uitgehold wettelijk pensioen.  Voor vrouwen ziet het er niet goed uit.

Een evenwichtige man-vrouwverdeling van mandaten geeft een effectiever beleid. Toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang werkt emanciperend voor vrouwen en kinderen. En investeren in tijd loont in welzijn, in ecologie en ook in economie.

2. Omdat lokale vrijwilligers het almaar moeilijker krijgen

De Vlaamse middelen voor het lokaal cultuurbeleid staan onder druk.  Ze worden overgeheveld naar het Gemeentefonds en bevroren. Er is zelfs geen garantie dat die gelden effectief naar lokaal cultuurbeleid gaan. Voor zoveel vrijwilligers die hun schaarse vrije tijd inzetten voor een ander, betekent dit dan (nog) minder ondersteuning.

Nochtans doen ze veel goeds: ze creëren ontmoetingskansen en bereiken met laagdrempelige initiatieven een breed spectrum van de lokale bevolking.  Wie zich engageert, leert, deelt, organiseert en experimenteert.

3. Omdat het middenveld een oorveeg krijgt

Een gezonde democratie heeft een sterk middenveld nodig. Het kanaliseert onvrede, filtert argumenten en signaleert. Het pacificeert ook en denkt compromissen uit. Het middenveld is een broedmachine van innovatie en experiment. En een laagdrempelige leerschool voor superdivers samen-leven.  Organisaties in dit middenveld hebben voldoende middelen nodig om deze rol waar te maken. Innovatief koken kost ook geld.

4. Omdat ons samenlevingsmodel op de helling staat

Steeds meer mensen staan onder druk en kampen met een gebrek aan tijd. Dit heeft nefaste gevolgen voor ons leven, onze gezondheid,  ons milieu. De focus ligt quasi volledig op betaalde arbeid en op rendement. Het heersende discours stelt langer en meer werken centraal en kijkt weg van de groeiende kloof tussen arm en rijk. Polarisering troef.

Onbetaalde arbeid, zoals zelfzorg, vrijwilligerswerk, en mantelzorg is nochtans de smeerolie van ons samenlevingsmodel: ongeveer de helft van alle arbeid is onbetaald.  Er is dringend nood aan een nieuw sociaal contract tussen overheid en samenleving.

Het burgerinitiatief Hart boven hard, waar Femma deel van uitmaakt, verzet zich tegen deze al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen met een haalbaar alternatief. #hartbovenhard

5. Omdat er wel een alternatief is

Wij geloven niet in het mantra: there is no alternative. Maar om te herverdelen is meer dan vijf minuten politieke moed nodig. Die verdeelbare rijkdom is beschikbaar, zonder economische groei.

Hoge inkomens, met inbegrip van onfatsoenlijke pensioenen, super bonussen, buitensporige winsten, speculatieve meerwaarden, zwart geld en zwart werk, en de vele betwistbare fiscale en sociale niches. 

Alles begint bij kiezen. It’s the choice, stupid!

Eva Brumagne, algemeen directeur Femma

 

 

Reacties

Roswitha schreef

Goed gezegd Eva, ... je ziet me dan ook straks in Brussel met een stevig kloppend hart boven hard! Gewoon omdat het écht wel anders kan ...

Riet schreef

Inderdaad. En dan lezen we vandaag in de kranten dat bedrijven massaal (en legaal) belastingsconstructies opzetten in Luxemburg. Dikke schande.

It´s the choice stupid! Indeed!

GIna schreef

Deze regering zet ons vrouwen een stap terug achteruit ! Dit kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Onze leden hierover blijven informeren en de plannen van deze regering blijven duiden lijkt me een opdracht . Zo kunnen we onze protesten meer kracht geven en hun steun krijgen

els schreef

Veel rake punten in één helder tekstje! Dank je wel Eva. Het was mijn eerste betoging ooit vandaag. Om mee te pleiten voor meer 'gevleugeld denken', een beleid dat mensen vleugels heeft in plaats van ze kort te wieken. Want inderdaad, er zijn wel degelijk duurzame en sociale alternatieven!! Ik herhaal met jullie mee: "I'ts the choice stupid."

ilse de vooght schreef

Beste Femma's,

Door de massale drukte vond ik jullie niet terug in de betoging. Maar ik was er wel bij! En vond het ook erg belangrijk om erbij te zijn, samen met zoveel andere organisaties en vakbonden.

Ilse

Sofie S. schreef

Dag Ilse en andere Femma's,

Zelfde verhaal hier. Femma en het vrouwenblok net niet gevonden. Maar blij dat we er zo massaal waren.

Reageer