Verbinding en verlies in tijden van corona

{$items.title}

Een initiatief van oud-studenten en docenten van het postgraduaat rouw- en verliesconsulent van de Arteveldehogeschool-Gent: Marie Robbroeck, Myriam Rommelaere, Els Van Oost, Ann Illegems, Martine De Zitter, Saskia Saelens en Dries Lecluyse.
Mede-initiatiefneemster Ann Illegems, lid en vormingswerker/lesgeefster bij Femma, reikte ons dit materiaal aan.

Solidariteit in Corona-tijden, ze komt uit alle hoeken van de samenleving. Mensen deugen, wij deugen, elk op onze plek. Zoveel is zeker. We verbinden ons met elkaar en zetten onze kwaliteiten en onze ervaring in om samen door deze periode te komen.

Dit initiatief lijkt op het eerste gezicht een wat vreemde eend in de bijt van de Femma 100-verhalen. Toch past dit project voor deze uitzonderlijke tijden volledig in deze reeks over kwetsbaarheid en kracht. Mijn gesprekspartner – of beter mijn informatiebron - hiervoor is Ann Illegems, mede-initiatiefneemster van dit project en in haar vrije tijd verbonden met Femma als lid en als vormingswerker.

Wij zien en ervaren een groot engagement van de talloze zorgverstrekkers die nu in de eerste linie staan. Daarnaast is er gelukkig ook een bezorgde betrokkenheid op het welzijn van deze vrouwen en mannen, die noodgedwongen geconfronteerd worden met een groot en veeleisend takenpakket. Door de noodzakelijke c-maatregelen, zoals geen bezoek en geen fysieke nabijheid, moeten ze vaak hun patiënten voorbij de grenzen van de menselijkheid bejegenen. En dat vreet.

Omdat omgaan met rouw voor zorgenden meer dan vroeger een plek inneemt, zowel in hun werk als voor zichzelf, gingen oud-studenten en docenten van het postgraduaat rouw- en verliesconsulent van de Arteveldehogeschool-Gent virtueel bij elkaar zitten. Ze bundelden hun deskundigheid en hun ervaring en stellen deze nu ter beschikking van medewerksters en medewerkers uit de zorgsector. Hun bedoeling omschrijven ze zo: ‘We wensen zorgverleners te ondersteunen in hun opdracht om rouwenden nabij te zijn en alternatieve manieren van verbinding te zoeken.’

Ze stelden een aantal quicksheets - letterlijk vertaald snelle bladen of vlugge papieren - samen. Ann Illegems beschrijft deze als volgt: ‘De term Quicksheet drukt zeer kernachtig uit wat het is: informatie, zeer kort en overzichtelijk, die in een minimum van tijd doorgenomen kan worden en je handvaten geeft.’ De quicksheets van de rouw- en verliesconsulenten zijn beknopte handleidingen, die in één oogopslag een aantal handvaten geven om met rouw en verlies om te gaan, bruikbaar zowel voor de zorgverleners als voor iedereen die anderen nabij wil zijn. Deze fiches wijzen ook de weg naar websites met meer informatie.

Onder de hoofding ‘Verbinding en verlies tijdens coronacrisis. Adviezen en handvaten voor personeel van …’ richten deze beknopte handleidingen zich op zorgverleners en begeleiders in 1. de woonzorgcentra, 2. de instellingen voor personen met een verstandelijke beperking, 3. de ziekenhuizen en 4. de uitvaartsector. De 5e quicksheet richt zich op de vrouwen en mannen werkzaam in de thuiszorg. Zoals vermeld, en belangrijk om hier nog eens te benadrukken, zijn de fiches ook geschikt voor iedereen die met verlies en rouw te maken heeft in haar of zijn omgeving. De linken naar deze quicksheets zijn hieronder te vinden *.

Zoals de rouw- en verliesconsulenten het zelf verwoorden: ‘We wensen de zorgverleners, die noodgedwongen alternatieve manieren van verbinding moeten zoeken, te ondersteunen in hun opdracht om rouwenden nabij te zijn. Ook wensen we de sheets voor iedereen ter beschikking te stellen, niet alleen voor de bovenvermelde doelgroepen, zodat wie daar behoefte aan heeft hier inspiratie uit kan putten.’

‘Rouwen tussen verdriet en veerkracht’ is de inhoudelijk draad van de fiches. Dit betekent én aandacht hebben voor het verdriet en de kwetsbaarheid van elke persoon, patiënt, zorgende en dierbare, én een beroep doen op de veerkracht van hen. ‘Focus niet op wat nu niet kan omwille van de epidemie, maar op wat nog wél kan. In verbinding zijn en blijven met de stervende of overledene en met de naaste familie en dierbaren zal noodgedwongen anders verlopen maar het is wél mogelijk.’

Onze menselijke kwetsbaarheid en de kracht van de verbinding - de rode draad in de Femma 100-verhalen – zijn door deze rouw- en verliesconsulenten vertaald in uitnodigende en toepasbare handvaten. Mooi werk!

 

Reageer