Veel vrouwen hebben te rooskleurig beeld over eigen financiën

{$items.title}

Veel financieel afhankelijke vrouwen hebben een te rooskleurig beeld van hun financiële toekomst. Ze zijn zich niet bewust van de risico’s die hun financiële afhankelijkheid met zich meebrengt. Ze laten hun financiële zaken ook te vaak over aan hun partner of iemand anders in de omgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse E-Quality, het kenniscentrum voor Emancipatie, Gezin en Diversiteit. 

Drie miljoen of ruim de helft van de vrouwen in Nederland zijn niet in staat om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Het zijn vrouwen die geen inkomen hebben, vrouwen met een uitkering en vrouwen met betaald werk die minder verdienen dan 900 euro per maand.  E-Quality bevroeg ruim 1.300 van die niet economisch zelfstandige vrouwen over hoe ze hun financiële positie ervaren.

De belangrijkste conclusie is dat financieel afhankelijke vrouwen zich te weinig bewust zijn van de financiële risico’s die hun situatie met zich meebrengt. Dit komt onder meer omdat zij hun beperkt eigen inkomen voldoende vinden om zich financieel onafhankelijk te voelen. Vrouwen met partner en kinderen hechten het minst belang aan een eigen inkomen. Zij zijn hun inkomenspositie als onderdeel van een gelijkwaardige regeling , waarbij hun partner voor het hoofdinkomen zorgt, en zij voor de kinderen.

Voorts verwachten vrouwen niet dat hen iets kan overkomen dat hun positie negatief beïnvloedt. Dat ‘iets’ is dan bijvoorbeeld een scheiding, werkloosheid of ziekte.

Een deel van de vrouwen leunt bovendien voor hun financiële zaken te sterk op hun partner of iemand anders in de omgeving. Ze hebben vaak het idee dat ze niet zelf hun financiële zaken kunnen regelen, terwijl het in de praktijk een stuk minder ingewikkeld is dan gedacht.

Het is dus erg belangrijk, stelt de studie, dat aan het financieel bewustzijn en aan de financiële competenties van die vrouwen wordt gewerkt. Grootschalige campagnes kunnen vrouwen oproepen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Vrouwenbladen kunnen aandacht besteden aan de noodzaak van financiële afspraken tussen partners. Internetprogramma’s kunnen vrouwen tonen wat het effect is van bepaalde levenskeuzes of levensgebeurtenissen op de eigen financiën. Homeparties waarbij vriendinnen samenkomen om over geldzaken te praten en voorlichting te krijgen, zijn dan weer een laagdrempelige en persoonlijke manier om vertrouwd te raken met financiën. En ten slotte is er de financiële opvoeding. Mannen en vrouwen moeten meer gestimuleerd worden om de boodschap van financiële zelfstandigheid aan hun dochters mee te geven.                                                       

In ons land bedraagt het risico op financiële afhankelijkheid 55% voor vrouwen.

Bron: ‘Gender en inkomen’, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2011.

Reageer