Veel bedrijven vegen voeten aan loonkloofwet

{$items.title}

39% van de bedrijven leeft de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet na. Dat zegt de vakbond ACV.  Uit de gegevens van de bedrijven die de wet wel naleven, blijkt dat een voltijds werkende vrouw gemiddeld 16% minder verdient dan haar mannelijke evenknie.

Sinds maart 2012 heeft ons land een wet die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet bestrijden. Ze verplicht onder andere grote ondernemingen om de gegevens over personeelskosten en opleidingen volgens geslacht weer te geven. 39% van de ondernemingen maakt die opsplitsing volgens geslacht evenwel niet.

Uit de gegevens van de bedrijven die wel de opsplitsing maken, blijkt dat een voltijds werkende man gemiddeld een jaarloon heeft van  66.872 euro. Een voltijds werkende vrouw verdient op jaarbasis gemiddeld 10.790 euro minder. Naargelang de sector en de onderneming is de kloof nog groter.  In de voeding gaat het over een kloof van 20.000 euro, in de chemie over 28.000 euro en in de metaal zelfs 35.000 euro.

Een groot loonverschil betekent evenwel niet meteen een directe discriminatie. Er zijn bijvoorbeeld ondernemingen waar de mannen een gemiddeld hoger loon hebben omwille van premies voor ploegen- en nachtwerk. Andere bedrijven hebben vooral mannelijke werknemers zoals piloten en informatici.

Meer info: www.acv.be

 

 

Reageer