Topfuncties blijven een mannenzaak

Resultaten van de nieuwste studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ‘Vrouwen aan de top’.

Brussel, 28 mei 2013. Vrouwen zijn nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de topfuncties van de samenleving. Dat is de conclusie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in haar nieuwste studie ‘Vrouwen aan de top’. Het rapport is in feite een update uit 2009 en laat toe om de evolutie tussen 2008 en 2012 na te gaan en dit op 12 verschillende domeinen: media, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, academische wereld, orde van vrije beroepen, leger, justitie, ondernemingen, politiek, de Nationale Bank, ngo’s en de overheid.

Het rapport toont aan dat er een tendens is in de richting van gendergelijkheid, maar dat de toename beperkt is. In sommige domeinen stagneerde de vrouwelijke aanwezigheid of was er zelfs sprake van achteruitgang. Belangrijk om op te merken is dat organisaties die genderinitiatieven nemen, doorgaans een hoger aandeel vrouwelijke bestuursleden tellen of er het sterkst op vooruitgaan.

Om definitieve uitspraken te doen over het effect van de quota wet die in 2011 gestemd werd, is het nog te vroeg. Maar de tendens wijst er althans op dat quota een positief effect hebben. Het aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven is gestegen van 6,9% in 2008 tot 10,1% in 2012. Waar de groei van 2008-2011 slechts 0,5% per jaar was, steeg die na het stemmen van de quota wet tot ongeveer 2% per jaar. In niet-beursgenoteerde bedrijven, die zich dus niet moeten houden aan de quota wet, bleef het aandeel vrouwen in de raden van bestuur steken op 7%.

Vrouwen zijn het sterkst vertegenwoordigd in ngo’s, vakbonden. De academische wereld, de orde van vrije beroepen en de top van de rechterlijke macht blijven echte mannenbastions.

Voor Femma bewijst dit rapport nog maar eens dat gerichte maatregelen, zoals quota’s, een noodzakelijk kwaad zijn en de voorwaarde om verandering teweeg te brengen.

Wie het rapport wil nalezen kan dit hier doen.

Reageer